Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Swyddfa Academaidd  -  Adolygiad Addysg Uwch ASA 2015

Adolygwyd y Brifysgol gan yr ASA ym Mehefin 2015. Mae adroddiad yr adolygiad wedi ei gyhoeddi YMA

Mae’r Brifysgol wedi llunio cynllun gweithredu mewn ymateb i ganfyddiadau’r adolygiad, sydd ar gael YMA

Diweddarir y cynllun gweithredu’n rheolaidd.