ASA Adolygiad Gwella Ansawdd 2022

Adolygwyd y Brifysgol gan yr ASA ym Mawrth 2022. Mae'r Adroddiad Canlyniadau a'r Adroddiad Technegol ar gael ar wefan yr ASA.

Mae’r Brifysgol wedi llunio cynllun gweithredu mewn ymateb i ganfyddiadau’r adolygiad.

ASA Adolygiad Rhannol o Ganolfan Ddysgu Birmingham 2019

Cynhaliwyd Adolygiad Rhannol gan yr ASA o Ganolfan Ddysgu Birmingham y Brifysgol ym Mehefin 2019. Adroddiad yr adolygiad ASA

Mae’r Brifysgol wedi llunio cynllun gweithredu mewn ymateb i ganfyddiadau’r adolygiad.