Cysylltwch â’r Swyddfa Academaidd

‌‌‌Croeso i dudalennau gwe’r Swyddfa Academaidd

Mae’r Swyddfa Academaidd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli fframwaith rheoleiddio academaidd a gweithdrefnau sicrhau ansawdd y Brifysgol. Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer prif bwyllgorau llywodraethu ac academaidd y Brifysgol a’i phartneriaethau cydweithredol. Mae prif ganolfan y Swyddfa ar gampws Caerfyrddin ond mae ganddi bresenoldeb gweithredol ar holl brif gampysau’r Brifysgol.

Cliciwch yma i gael gwybodaeth:
Strwythur y Swyddfa Academaidd
Cyfrifoldebau Swyddfa Academaidd

Cysylltwch â’r Swyddfa Academaidd:

Ymholiadau cyffredinol
ansawdd@pcydds.ac.uk

Ymholiadau myfyrwyr (pob campws)
aocases@pcydds.ac.uk

Prif Swyddfa
Llawr Cyntaf, Adeilad Dewi, Campws Caerfyrddin
Tel: 01267 676855

Pennaeth Rheoliadau a Chydymffurfiaeth/Pennaeth y Swyddfa Academaidd
Mr Kevin Brice
Ffôn: 01267 676918
E-bost: k.brice@pcydds.ac.uk

Swyddog Gweinyddol
Ms Sarah Cornelius
Ffôn: 01267 676831
E-bost: s.cornelius@pcydds.ac.uk

Swyddog Gweinyddol (Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig)
Mrs Andrea Fay Garner
Ffôn: 01267 676785
E-bost: a.garner@pcydds.ac.uk

Swyddog Gweinyddol
Mr Andrew Gough
Ffôn: 01267 225144
E-bost: andrew.gough@pcydds.ac.uk

Swyddog Gweinyddol Gweithredol (Ansawdd)
Ms Teleri James
Ffôn: 01267 676693
E-bost: t.james@pcydds.ac.uk

Uwch Swyddog Gweinyddol (rhan-amser/adeg y tymor yn unig)
Mrs Gill Jones
Ffôn: 01267 676860
E-bost: g.s.e.jones@pcydds.ac.uk

Uwch Swyddog Gweinyddol (rhan-amser)
Mrs Victoria Pearcy
Ffôn: 01267 676858
E-bost: v.pearcy@pcydds.ac.uk

Uwch Swyddog Gweinyddol (Partneriaethau Cydweithredol)
Mr Gwion Ramage
Ffôn: 01267 676653
E-bost: g.ramage@pcydds.ac.uk

Uwch Swyddog Gweinyddol
(Swydd wag)

Swyddog Gweinyddol a Gwasanaethau’r Gofrestrfa (Swydd a rennir â’r Gofrestrfa)
(Swydd wag)