Mae’r Swyddfa Academaidd yn gyfrifol am ddatblygu a rheoli fframwaith rheoleiddio academaidd a gweithdrefnau sicrhau ansawdd, cyfoethogi a phrofiadau academaidd (e.e. arolygon).

Mae hefyd yn darparu cefnogaeth ar gyfer prif bwyllgorau academaidd y Brifysgol sydd yn perthyn i waith y Swyddfa.  Mae’r swyddfa hefyd yn goruchwylio’r fframwaith sy’n wynebu myfyrwyr (achosion myfyrwyr academaidd ac anacademaidd) a dysgu ac addysgu drwy’r Fframwaith Nexus. Mae hefyd yn rhoi cymorth i brif bwyllgorau academaidd y Brifysgol sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’i chylch gwaith. Mae prif ganolfan y Swyddfa ar gampws Caerfyrddin ond mae ganddi bresenoldeb gweithredol ar holl brif gampysau’r Brifysgol.  Mae’r Coleg Doethurol yn ffurfio rhan o’r Swyddfa Academaidd

Cliciwch yma i gael gwybodaeth am Strwythur y Swyddfa Academaidd.


Gwybodaeth Cyswllt


Manylion Staff

Tîm Rheoli

 • Yr Athro Mirjam Plantinga, Pro Is-Ganghellor / Cyfarwyddwr y Swyddfa Academaidd
 • Ffôn: 01267 676893
 • E-bost: m.plantinga@pcydds.ac.uk
 • Dr Malcolm Maclean, Cyfarwyddwr Academaidd dros dro y Coleg Doethurol
 • Ffôn: 01267 676659
 • E-bost: m.maclean@pcydds.ac.uk
 • Pennaeth Datblygu Ymarfer Addysgol
 • Swydd wag

Tîm Cyfoethogi Academaidd a Llais Myfyrwyr

 • Ms Antonia Cardew, Prif Ddadansoddwr Data Cyfoethogi Academaidd
 • Ffôn: 01267 676902
 • E-bost: a.cardew@pcydds.ac.uk 

Tîm y Coleg Doethurol

 • Dr Malcolm Maclean, Rheolwr Goruchwylwyr Cronfa Doethurol (a Chyfarwyddwr Academaidd dros dro)
 • Ffôn: 01267 676659
 • E-bost: m.maclean@pcydds.ac.uk
 • Mrs Victoria Pearcy, Uwch Swyddog Ansawdd Academaidd (rhan-amser) ar secondiad tan Ebrill 2024
 • Mr Steven Davies, Uwch Swyddog Ansawdd Academaidd (dros dro 0.5) / Swyddog Gweinyddol (0.5)
 • Ffôn: 01792 481000 est 4464
 • E-bost: steven.davies@pcydds.ac.uk

NEXUS: Fframwaith Dysgu ac Addysgu 

Manylion i ddod

Tîm Sicrhau Ansawdd

 • Swyddog Gweinyddol
 • Swydd wag

Tîm Achosion Myfyrwyr