Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Llawlyfr Ansawdd Academaidd 2018-19

Prif newidiadau: Yn anffodus, nid yw'r ddogfen hon ar gael yn y Gymraeg ar hyn o bryd felly gweler y fersiwn Saesneg:
   AQH Summary of Key Changes 2018-19


Newidiadau

Bydd y Swyddfa Academaidd yn diwygio fersiwn electronig y Llawlyfr Ansawdd Academaidd wrth fynd ymlaen er mwyn mynd i’r afael ag unrhyw ychwanegiadau,  gwallau neu fylchau. 

Ceir dolen at restr newidiadau isod, a bydd y dolenni at y penodau perthnasol yn cael eu dynodi’n rhai DIWYGIEDIG.  

Yn ogystal, rhoddir gwybod i staff ar wahân ynghylch unrhyw newidiadau sylweddol sydd â goblygiadau posibl i reoliadau neu weithdrefnau.  

Ystyrir mai’r fersiwn electronig fydd y ddogfen awdurdodol.