Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Dylunio Cymhwysol a Pheirianneg   -  Timau Rasio Y Drindod Dewi Sant  -  Tîm MCR

Tîm MCR

A yellow-and-black sportscar races round a bend in the track.

Roedd Tîm MCR yn dîm rasio a arweiniwyd gan fyfyrwyr ac a ddechreuodd yn 2013. Roedd y tîm yn rhedeg dau sbortscar Prototeip (MCR Sports 2000 Durate).

Cystadlai’r tîm yn y bencampwriaeth SRCC Sports 2000 a oedd yn cynnig awyrgylch lefel clwb gwych gydag ystod o gystadleuwyr/timau amatur a lled-broffesiynol fel ei gilydd.

Roedd myfyrwyr ar y tîm yn gyfrifol am bob agwedd ar redeg y ceir rasio yn y bencampwriaeth, o baratoi ar gyfer y rasys a datblygu cydrannau, i efelychu a dadansoddi data. Byddai’r myfyrwyr hyd yn oed yn edrych ar ôl cyllid, nawdd, rheoli’r tîm a chyfrifoldebau AD.

Roedd y gweithgareddau hyn yn cynnig cyfle gwych i’r myfyrwyr gyfoethogi eu hastudiaethau, gyda phrofiad ymarferol a oedd yn cynorthwyo cyflogadwyedd.