Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch

Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwchein cyrsiau

Y Byd yw Ein Darlithfa

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod o raglenni cyffrous o fewn twristiaeth, digwyddiadau a lletygarwch a fydd yn rhoi ichi’r sgiliau gwasanaethau gwestai blaengar sydd eu hangen i lwyddo yn y farchnad fyd-eang hon sy’n tyfu’n gyflym. 

Mae blas cryf y diwydiant ar bob un o’n rhaglenni ac maent yn cynnwys teithiau astudio rhyngwladol cyffrous, ymweliadau y tu ôl i’r llenni â diwydiant ac interniaethau cyflogedig integredig â phrif sefydliadau a digwyddiadau yn lleol ac yn rhyngwladol. Trwy’r cyfleoedd hyn, mae modd i fyfyrwyr adeiladu rhwydweithiau gyrfa anhygoel ag arweinwyr marchnad ledled y byd.

Mae astudiaeth ran-amser ar gael, edrychwch ar dudalennau'r cyrsiau unigol am fanylion.

wtm world responsible tourism awards 2020 Institute of Hospitality Logo

Cyrsiau Ôl-raddedig