Tystysgrif Addysg Uwch (TystAU) - Lefel 4

Cert HE Group

Mae Tystysgrif Addysg Uwch yn gymhwyster lefel 4 ac mae’n cyfateb i flwyddyn gyntaf rhaglen radd anrhydedd llawn amser. I gyflawni’r cymhwyster, rhaid i fyfyrwyr gael o leiaf 120 credyd.

Gall cwblhau Tystysgrif Addysg Uwch yn llwyddiannus arwain i ail flwyddyn rhaglen Gradd Sylfaen neu Radd Anrhydedd briodol.

Rhaglenni TystAU