A young woman leans forwards to talk to a small group of children.

Mae gennym ystod o ymchwil gyhoeddedig ym maes datblygiad corfforol plentyndod cynnar. Cyflwynwyd ein hymchwil SKIP Cymru gan adeiladu ar 30 mlynedd o ymchwil datblygu moduron presennol i REF2021 yn astudiaeth achos effaith.

 Nododd ymchwil PhD wreiddiol fod angen mynd i'r afael â diffyg datblygiad echddygol mewn plant mewn perthynas â sgiliau rheoli gwrthrychau. Gwerthuswyd rhaglen ddilynol SKIP Cymru ac ymchwiliwyd iddi'n ddiweddar yn brosiect PhD tair blynedd a ariennir gan yr UE. Arweiniodd canfyddiadau'r gwaith hwn at ddatblygu datblygiad proffesiynol achrededig manwl. Gallwch ddarllen am ein rhaglenni hyfforddi ar gyfer ymarferwyr y blynyddoedd cynnar.

Rydym wedi ymchwilio i ganfyddiadau ac anghenion rhieni mewn perthynas â gweithgarwch corfforol eu plant cyn-ysgol. Ysgrifennodd y tîm yn WAHPL raglen ymgysylltu blynyddoedd cynnar Footie Families mewn cydweithrediad â  Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW). Mae Anna Stevenson wedi gwerthuso a datblygu'r rhaglen ar gyfer ei hymchwil PhD.

Gan weithio ar y cyd ag ATiC rydym wedi ymchwilio i effaith gweithgareddau APP MiniMovers ar ddatblygiad corfforol cyn-ysgol a phrofiadau rhieni.

Cyflwynir canfyddiadau o'r holl  astudiaethau hyn ym 4edd Gyngres CIAPSE  yn Lwcsemourg.

Darllenwch ragor am ymchwil ein myfyrwyr Meistr a PhD

I ddysgu rhagor am ein hymchwil llythrennedd corfforol, astudio MA  Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd Corfforol, neu ddysgu rhagor am astudiaeth PhD  mewn llythrennedd corfforol, cysylltwch â Dr Nalda Wainwright yn n.wainwright@pcydds.ac.uk I ddarllen ein cyhoeddiadau ewch i Dr Nalda Wainwright ar ResearchGate.