A happy group of young people in smart-casual mode sit around a long table cooperating at work on shared laptops.

Mae gennym ystod o astudiaethau ymchwil ôl-raddedig wedi'u cwblhau a pharhaus sy'n gysylltiedig ag Iechyd a Llythrennedd Corfforol.

Mae'r tîm yn WAHPL yn rheoli ac yn cefnogi tair rhaglen Meistr yn yr Athrofa: MA Addysg Gorfforol, Chwaraeon a Llythrennedd CorfforolMA Addysg Awyr AgoredMSc Chwaraeon a Maeth Ymarfer Corff.

Mae  prosiectau ymchwil myfyrwyr o'r rhaglenni meistr hyn wedi ymchwilio i ystod o bynciau —  mae rhai enghreifftiau'n cynnwys:

Ymchwil Traethawd Hir Awyr Agored ar Lefel 7

 • Archwiliad o sut mae menywod yn gweld presenoldeb pobl eraill i effeithio ar eu rhyddid mewn gweithgareddau awyr agored.
 • Tirwedd dysgu yn yr awyr agored yn Zimbabwe ac effaith diwylliant brodorol ar ymgysylltu â'r awyr agored.
 • 'Ymdeimlad o Le' mewn Addysg Bellach Antur Awyr Agored.
 • Sut mae datgysylltu oddi wrth y cyfryngau cymdeithasol ar gwrs preswyl awyr agored tri diwrnod yn y DU yn cyfrannu i’r profiad dysgu a'r newid mewn agweddau neu ymddygiad tuag at  ddefnydd yn y dyfodol?
 • Rhannu'r profiad: safbwyntiau rhieni o raglen addysg awyr agored ar gyfer teuluoedd sydd â phlant a  phobl ifanc mewn ysgol AAA.
 • Cymhelliant chwaraeon padlo yng Nghymru: archwiliad o wahaniaethau ysgogol ar gyfer cyfranogiad padlau hamdden yng Nghymru.

Ymchwil Llythrennedd Corfforol ac Addysg Gorfforol ar Lefel 7

 • Safbwyntiau rhieni mewn perthynas â gweithgarwch corfforol cyn-ysgol
 • Cyfleoedd i chwaraewyr sy'n nodi eu bod yn fenywod mewn gemau Ultimate
 • Canfyddiad rhieni o arbenigedd cynnar
 • Effaith SKIP-Cymru ar fedrau echddygol disgyblion
 • Rôl dawns stryd wrth ddatblygu diddordeb a gwerth tasg oddrychol myfyrwyr uwchradd gwrywaidd
 • Ffactorau seicogymdeithasol ac amgylcheddol sy'n dylanwadu ar weithgarwch corfforol myfyrwyr prifysgol.

Myfyrwyr PhD

Myfyrwyr PhD amser llawn:

 • Dr Amanda John (wedi'i gwblhau)— Effaith datblygiad proffesiynol SKIP Cymru  ar gymhwysedd echddygol  disgyblion,  cymhwysedd canfyddedig a  gweithgarwch corfforol.
 • Dr Kate Piper (wedi'i gwblhau) — Astudiaeth ecolegol gymdeithasol o ddigwyddiadau chwaraeon cyfranogiad torfol yn Sir Benfro.
 • Anna Stevenson (parhaus) — Gwerthuso a datblygu Footie Families, rhaglen ymgysylltu â gweithgarwch corfforol teuluol.

Myfyrwyr PhD rhan-amser:

 • Graham French — Model newydd ar gyfer Addysg Antur Awyr Agored ar gyfer Cyfnod Allweddol 3
 • David Gardner —Hyfforddiant Dwysedd Uchel ar gyfer menywod ar ôl y mislif
 • Martin Norman — Tirweddau therapiwtig

I gael rhagor o wybodaeth am astudio ar lefel ôl-raddedig, cysylltwch â Dr Andy Williams yn a.williams@pcydds.ac.uk neu Dr Nalda Wainwright yn n.wainwright@pcydds.ac.uk