An older man stretches while a young woman makes notes on a clipboard.

Sefydlwyd y Ganolfan Iechyd a Heneiddio (CHA) oherwydd ymchwil wreiddiol Dr Peter Herbert a ymchwiliodd i'r defnydd o hyfforddiant cyfnod dwysedd uchel (HIIT) ar gyfer dynion hŷn.

 Rhoddodd yr ymchwil arloesol hon a gydnabyddir yn fyd-eang gipolwg ar yr angen i ystyried cyfundrefnau hyfforddi mwy pwrpasol ar gyfer y boblogaeth hŷn ac arweiniodd y gwaith o gymhwyso'r ymchwil hon yn ymarferol at sefydlu'r CHA.

Mae ymchwil pellach gan Dr Herbert a'r tîm wedi olrhain cyfranogwyr dros nifer o flynyddoedd ac wedi nodi agweddau ac effeithiau ymlyniad hirdymor.

Mae ymchwil PhD parhaus wedi edrych ar effaith hyfforddiant cryfder ar gyfer menywod ar ôl y mislif.

Mae ymchwil gyfredol ar y cyd â Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan edrych ar effaith rhaglenni hyfforddi megis cyn-adferiad cyn llawdriniaeth oncoleg.

I ddysgu rhagor am yr ymchwil hwn cysylltwch â Dr Peter Herbert yn p.herbert@pcydds.ac.uk