Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru

Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru

Diwrnod agored

Academi unigryw sy'n cynnig rhaglenni arbenigol a fydd yn darparu’r myfyrwyr gyda thechneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o'r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Gan adeiladu ar lwyddiant Academi Llais Ryngwladol Cymru a Chanolfan Berfformio Cymru, mae WAVDA yn bair o greadigrwydd, gan ddatblygu actorion, cantorion a chyfarwyddwyr y dyfodol. Mae moeseg gwaith yr Academi yn seiliedig ar barch a chydweithio, mae ein myfyrwyr yn gweithio gydag arbenigwyr o’r diwydiant i fireinio eu sgiliau yn barod ar gyfer eu gyrfaoedd.

Cyrsiau Israddedig

Mae ein rhaglenni israddedig yn ymroddedig i hyfforddi a datblygu perfformwyr y dyfodol. Wedi'i leoli yng nghanol Caerdydd, mae'r graddau arloesol a heriol hyn yn cynnig hyfforddiant o safon y diwydiant ochr yn ochr â phrofiadau perthnasol i baratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y celfyddydau.

Cyrsiau Ôl-raddedig

Mae tîm ôl-raddedig Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru wedi ymrwymo i hyfforddi a datblygu artistiaid y dyfodol. Mae WAVDA wedi'i leoli yng Nghaerdydd, prifddinas Cymru, gan gynnig rhaglenni sy'n rhoi i fyfyrwyr y dechneg, y wybodaeth a'r ymwybyddiaeth o'r diwydiant sy'n ofynnol o'r celfyddydau perfformio yng Nghymru a thu hwnt.

Staff a Chysylltiadau’r Diwydiant

Mae pob un o'n staff addysgu yn arbenigwyr yn eu maes sy'n gweithio mewn Addysg Uwch yn ogystal â'r diwydiant. Mae dosbarthiadau meistr a gweithdai rheolaidd gydag ymarferwyr blaenllaw yn cynnig persbectif cyfredol o'r diwydiannau creadigol.

Gwybod mwy

Tŷ Haywood

Mae Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru wedi’i lleoli yn Nhŷ Haywood yng nghanol Caerdydd. Mae’r gofod, sydd newydd ei adnewyddu ac sy’n cynnwys y technolegau digidol mwyaf hanfodol, yn ddelfrydol ar gyfer anghenion myfyrwyr y celfyddydau perfformio. Ewch ar ein teithiau 360° i ddysgu rhagor.

Ymweld â Tŷ Haywood

Ein Myfyrwyr a'n Cyn-fyfyrwyr

Dewch i gwrdd â'n myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr.