UWTSD Home  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru  -  Dangosiad MA 2020  -  Cadi Beaufort

Cadi Beaufort

MA Perfformio student Cadi Beaufort looks serious, gazing a little to the right, as if at something next to the camera.


MA Perfformio student Cadi Beaufort grins widely.

MA Perfformio

Spotlight: 4378-6752-5047

Taldra: 5'2"  
Llais: Mezzo-Soprano
Sgiliau: Dawns Ballet, ‘Commercial’, Jazz, Tap, rhugl yn y Gymraeg.

'Cock' gan Mike Bartlett

My Body gan ‘The Life’ Cerddoriaeth gan Cy Coleman, Geiriau gan Ira Gasman