Gwasanaethau Myfyrwyr

support banner 2

O gymorth bob dydd staff WIAV, i gyfleusterau myfyrwyr, mae arnom eisiau gwneud yn siŵr bod pob myfyriwr yn mwynhau eu profiad yma.

Cyfleusterau TG

Mae gennym ystod o gyfleusterau a chymorth TG i bob myfyriwr yn WIAV. Mae’r rhwydwaith brifysgol ar gael yn rhad ac am ddim i bob myfyriwr, ac ar draws bob campws. Hefyd, mae’r ddesg gymorth TG ar gael 24 awr y dydd ar gyfer unrhyw broblemau TG.

Mae’r brifysgol yn rhoi eu cyfeiriad e-bost a storfa gyfrifiadurol eu hunain i bob myfyrwyr yn ogystal â mynediad i gyfrifiaduron a chanddynt amrywiaeth o feddalwedd. Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn cael mynediad at borth dysgu ar-lein personol lle byddant yn gallu adolygu eu deunydd dysgu, gwirio aseiniadau, ac ymuno â thrafodaethau ar-lein.

Hefyd, mae WIAV wedi buddsoddi mewn nifer o adnoddau ar-lein, gan gynnwys geiriadur ar-lein Grove ac IMSLP, sy’n hollbwysig i fyfyrwyr sy’n ddarpar gantorion.

Cyfleusterau Ymarfer

Mae gan WIAV nifer o ystafelloedd ymarfer sydd ar gael i fyfyrwyr drwy gydol y dydd. Gellir archebu ystafelloedd ymarfer yn y brif swyddfa. Mae gan bob ystafell ymarfer biano, stand cerddoriaeth a drychau.

Ystafell Gyffredin Myfyrwyr

Mae WIAV wedi’i lleoli mewn man delfrydol ger amrywiaeth eang o gaffis a bwytai ond, os nad ydy myfyrwyr yn teimlo fel mentro allan, mae gan WIAV ystafell gyffredin i fyfyrwyr. Mae gan fyfyrwyr le i ddal fyny a sgwrsio gyda’i gilydd, wrth chwilio’r hysbysfwrdd am  newyddion a chyfleoedd. Ymhlith cyfleusterau’r ystafell gyffredin myfyrwyr mae mynediad i gyfleusterau gwneud te a choffi, microdon ac oergell.

Gwasanaethau Myfyrwyr a lles

Gall holl staff WIAV gynnig help a chymorth i fyfyrwyr gydag ymholiadau personol neu academaidd. Mae swyddfa WIAV yn gweithredu polisi ‘drws agored’ fel gall myfyrwyr alw heibio i drafod unrhyw faterion pryd bynnag y bydd angen. Hefyd, mae Gweithwyr Cymorth Myfyrwyr yn ymweld â WIAV yn rheolaidd i gefnogi myfyrwyr wrth iddynt ddatblygu eu gwaith academaidd, a gydag unrhyw faterion lles. Yn ogystal â hyn, gall WIAV ddarparu cwnsela mwy ffurfiol i unrhyw fyfyrwyr sy’n ceisio hynny o fewn system Y Drindod Dewi Sant.

Gellir asesu myfyrwyr ar gyfer – neu gallant roi gwybod i’w tiwtoriaid am – unrhyw anawsterau dysgu ac anghenion cymorth dysgu. Yna, gall tîm WIAV wneud addasiadau rhesymol yn ôl yr angen; gall addasiadau gynnwys rhoi amser ychwanegol ar gyfer asesiadau, a chymorth a drefnir.

Cymorth Ariannol

Bwrsariaethau ac Ysgoloriaethau

Gwasanaethau Myfyrwyr