Llyfrgelloedd a Chasgliadau

Libraries & Collections banner

Llyfrgelloedd

Mae llyfrgell WIAV yn cynnig man astudio tawel a llonydd i bob myfyriwr. Mae’r llyfrgell ar ein campws yn un arbenigol a chanddi ffocws penodol ar gantorion sy’n datblygu. Mae gan y llyfrgell gasgliad helaeth o sgoriau, deunydd academaidd, CDau a finyl.

Mae gorsafoedd gwrando wedi’u gosod yno i alluogi myfyrwyr i wrando ar ein casgliad awdio ar y safle.

Mae gan y llyfrgell system benthyg a dychwelyd hunanwasanaeth, yn ogystal â mynediad i gyfleusterau ffotocopïo a TG.

Casgliadau

Casgliad Nicol Castel

Mae WIAV yn gartref i un o ychydig iawn o gasgliadau cyflawn o libreti Nico Castel.

Mae Nico Castel wedi ymgymryd â thasg enfawr  gyda’i Gyfres Libretti Operatig – gwaith y dylid fod wedi’i wneud flynyddoedd yn ôl...Byddai’r cyhoeddiadau yma wedi gallu arbed cymaint o amser i mi wrth astudio opera newydd! Mae myfyrwyr yr oes sydd ohoni mor ffodus i allu cyfeirio at y llyfrau hyn, gan wella’u dealltwriaeth o’r gweithiau cyflawn yn gyson.

Y Fonesig Joan Sutherland

Casgliad y Fonesig Margaret Price Dame Margaret Price

Casglodd y Fonesig Margaret Price (1941 – 2011), y Soprano o Gymru, Antholegau Clasurol ar hyd y rhan fwyaf o’i hoes. Cyfrannwyd y rheiny oedd ar ffurf Llyfrau, Finyl a CDau i Dennis O’Neill yn rhodd personol gan eu bod yn ffrindiau agos.

Mae casgliad y diweddar Fonesig wedi’i drosglwyddo’n llwyddiannus o storfa i Academi Llais Ryngwladol Cymru yng Nghaerdydd fel y gellir arddangos, defnyddio a mwynhau’r cynnwys gan fyfyrwyr, a’r sawl sy’n caru cerddoriaeth.

Mae llawer o ddarnau o’r casgliad hwn wedi’u galw’n amhrisiadwy gan bobl megis casglwyr cerddoriaeth Opera a Chlasurol, ac mae nifer ddetholedig o’r recordiau finyl yn rhai y cyhoeddwyd 50 copi neu lai ohonynt ar draws y byd.