Pam Caerdydd?

Cardiff Banner

Mae Caerdydd yn ddinas ddiogel ond gyffrous. Mae’n cynnig llawer o atyniadau at ddant pawb ac i fodloni pob diddordeb – mae rhywbeth yma i bawb. Mae Caerdydd yn ddinas fywiog sy’n cynnal digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol, yn cynnig profiadau siopau heb eu hail a chanddi fywyd nos lliwgar.

Os hoffech ychydig o lonydd, mae Caerdydd hefyd yn cynnig y cyfle ichi ymlacio yn 130 o aceri Parc Bute. Neu, gallech roi cynnig ar feicio neu gerdded ar hyd  llwybr Taf. Os oes awydd arnoch archwilio ychydig o ddiwylliant a hanes, gallwch ymweld â Chastell Caerdydd, Neuadd Dewi Sant, Canolfan Mileniwm Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Bae Caerdydd, Amgueddfa Werin Genedlaethol Sain Ffagan, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac arfordir godidog Gŵyr i gyd yn agos i chi eu harchwilio hefyd!

Mae gan Gaerdydd gysylltiadau awyr, trên a bws gwych. Mae hyn yn ei wneud yn hawdd ichi gyrraedd yma, o ble bynnag rydych yn teithio: