Grŵp Ymchwilio i Iechyd a Llesiant Seicolegol

A woman stretching on a beach at sunset.

Mae’r gwaith ymchwil yn y maes hwn yn canolbwyntio ar ddeall dimensiynau seicogymdeithasol ac emosiynol yn ogystal â rhagfynegwyr iechyd corfforol a llesiant meddwl, gan gynnwys ymchwil i ansawdd bywyd.

Mae prosiectau ymchwil yn y maes hwn yn cynnwys:

 • Oncoleg Seicogymdeithasol (clear here to read more about this research - link to separate tile/button needed here)
 • Rôl dysmorphia cyhyrau a hunan-barch mewn defnyddwyr steroid hirdymor (link to full text paper here please)
 • Adferiad dynion ifanc a hunan-newid ar ôl anhwylder camddefnyddio sylweddau
 • Ystyr ymarfer corff eithriadol mewn menywod sydd ag anorecsia nerfosa (mewn cydweithrediad â Dr Liv Kolnes, Ysgol Gwyddorau Chwaraeon Norwy, Oslo)
 • Ymatebion seicolegol i anaf chwaraeon
 • Archwilio gwelliant iechyd a arweinir gan fferyllfeydd cymunedol er mwyn hyrwyddo ymddygiadau priodol ar gyfer diogelwch haul (link to free text of paper here)
 • Gwerthusiad ansawdd bywyd ar gyfer technolegau a gynorthwyir ar gyfer plant sydd ag anableddau

Aelodau’r Grŵp Ymchwil:

Prosiectau Cyfredol y Grŵp Ymchwil:

 • Oncoleg Seicogymdeithasol sy’n ymwneud â chanser eilaidd y fron
 • Llesiant Staff GIG
 • Gwerthuso Pecyn Cymorth Canser Ar-lein
 • Therapi seiliedig ar natur
 • Adferiad Anaf Chwaraeon
 • Straen ac Iechyd Meddwl sy’n gysylltiedig â Covid-19

Allbynnau prosiectau blaenorol: