Grŵp Ymchwilio i Seicoleg Addysgu a Dysg

Psychology of Teaching and Learning

Mae gan dîm Seicoleg arbenigedd mewn nifer o feysydd sy’n gysylltiedig ag addysg.

Galluoedd myfyrwyr seicolegol; effaith amgylchedd dysgu ar fyfyrwyr; ADHD ac ymddygiad ystafell ddosbarth, ac ymwneud â myfyrwyr ag addysg ac AB ac AU yn ehangach. Mae’r prosiectau yn yr ardal wedi cynnwys:

  • Dadansoddiad o’r rhaglen datblygu personol i fyfyrwyr, Dylunio Bywyd, a gyllidir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
  • Gweler yma ar gyfer cyflwyniad cychwynnol yr ymchwil hwn yng nghynhadledd NEXUS 2017
  • Archwilio’r defnydd o amgylcheddau dysgu rhithwir mewn AU er mwyn gwella’r ymgysylltu â’r myfyrwyr (Prosiect a gyllidir gan yr Academi Addysg Uwch)
  • Gweler yma ar gyfer crynodeb cynhadledd SRHE
  • Effeithiolrwydd Straeon Cymdeithasol yn yr Ystafell Ddosbarth i Leihau Ymddygiadau Aflonyddol mewn Plant sydd ag ADHD

Staff sy’n gweithio yn y maes hwn:

  • Dr Charlotte Greenway
  • Dr Paul B. Hutchings
  • Dr Ceri Phelps
  • Kate Williams