Vote

Mae’r ymchwil yn y maes hwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio seicoleg gymdeithasol i archwilio meysydd sydd o ddiddordeb i ymddygiad unigol a grŵp mewn cymdeithas, gwneud penderfyniadau gwleidyddol a gweithredu polisïau.

Mae prosiectau ymchwil yn y maes hwn yn cynnwys:

  • Archwilio’r ffyrdd y mae'r cyfryngau yn cyflwyno gwybodaeth am newidiadau yn neddfwriaeth rhoi organau yng Nghymru a’r agweddau dilynol at roi organau (ariannir gan Lywodraeth Cymru).
  • Gweler adroddiad Llywodraeth Cymru yma
  • Ymchwil i effeithiau ymosodiadau terfysgol ar agweddau
  • Gweler tudalen 69b o Grynodebau Cynhadledd BPS i gael manylion
  • Ymchwil i ddylanwadau ar fwriadau pleidleisio yn Refferendwm yr UE (Brexit) a chysylltiadau â rhagfarn ac ymlyniad gwleidyddol.
  • Ymchwil i ragfarn ac awdurdodau awdurdodol tuag at fewnfudo cyfreithlon ac anghyfreithlon.

Staff sy’n gweithio yn y maes hwn:

  • Dr Paul B. Hutchings
  • Dr Ceri Phelps
  • Katie Sullivan (myfyriwr PhD)