Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Y Dyniaethau yn Llambed: Ymchwil

Y Dyniaethau yn Llambed: Ymchwil

Sefydlwyd Prifysgol yn Llambed yn 1822 ac mae iddi draddodiad clodwiw ym maes ymchwil, a hwnnw’n ymchwil byd-eang ei bersbectif ond sydd hefyd yn rhoi sylw i bryderon cyfoes. »

Rydym yn ymfalchïo mewn gwybod bod ein hysgolheictod o ddefnydd y tu hwnt i’r academi gan ymdrechu i sicrhau ei fod yn rhoi sylw i heriau heddiw (cynaliadwyedd, y newid yn yr hinsawdd a globaleiddio). Dyna yn union a wna gwaith ymchwil yn Llambed. Darllen rhagor »