Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

cawcs-building-570

Sefydlwyd y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd gan Brifysgol Cymru yn 1985 fel canolfan ymchwil arbenigol yn cynnal prosiectau cydweithredol ar ieithoedd, llenyddiaethau, diwylliant a hanes Cymru a’r gwledydd Celtaidd eraill. Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli mewn adeilad pwrpasol yn Aberystwyth, wrth ymyl Llyfrgell Genedlaethol Cymru, llyfrgell hawlfraint o fri rhyngwladol gyda chyfleusterau ymchwil rhagorol.

Ymchwil yn y Ganolfan

Mae ein gwaith cyfredol yn canolbwyntio ar bum maes arbenigedd:

  • Astudiaethau Enwau Cymru
  • Geiriaduraeth Gymraeg
  • Ieithoedd Celtaidd cynnar
  • Llenyddiaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol
  • Yr Oleuedigaeth a Rhamantiaeth yng Nghymru ac Ewrop

Mae rhai o’n staff hefyd yn gweithio ar Gelf Weledol, Archaeoleg, Hagiograffeg, Llên Merched, Llên Llydaw a Llên Teithio. Rydym yn croesawu ymholiadau am ymchwil ôl-raddedig ac ysgolheigion ar ymweliad o bedwar ban byd.

Gwybod mwy am ein gwaith neu cysylltwch ag Angharad Elias (a.elias@cymru.ac.uk) am ragor o wybodaeth.

Cyfleoedd Ymchwil Ôl-raddedig: 

Mae’r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd unigryw i fyfyrwyr ôl-raddedig i weithio gydag arbenigwyr mewn amgylchedd deinamig a chefnogol. Croesawn ymholiadau am bynciau MPhil/PhD mewn unrhyw un o’n meysydd ymchwil.

Gallwch weld manylion am waith myfyrwyr ymchwil presennol a blaenorol yma.

Am ragor o wybodaeth, neu i gael sgwrs anffurfiol am bynciau posibl, cysylltwch â’n Pennaeth Astudiaethau Ôl-raddedig, Elizabeth Edwards: e.edwards@cymru.ac.uk.

cawcs-festiniog

cawcs-manuscript

Llanasa