DIWRNODAU AGORED RHITHWIR A SESIYNAU BLASU AR-LEIN


Rydyn ni wrth ein bodd yn croesawu ymwelwyr i’r Drindod Dewi Sant. Mae ein diwrnodau agored yn rhithiol ar hyn o bryd oherwydd pandemig Covid-19. Darganfyddwch y pynciau a gynigir ar ein campysau yng Nghymru, archwiliwch ein rhith-deithiau ac archebwch eich lle i ymuno â'r sgwrs a darganfod mwy.

Mae ein rhith-ddiwrnodau agored ar gyfer cyrsiau is-raddedig ac ôl-raddedig yng Nghaerfyrddin, Llambed, Caerdydd ac Abertawe (gan gynnwys Coleg Celf a Dylunio Abertawe a Champws SA1 Glannau Abertawe).

10 Awst 2021 | 11:00 - 13:00

Cadwch le

Os hoffech drefnu cyflwyniad cwrs neu sgwrs am ein cyrsiau e-bostiwch info@uwtsd.ac.uk neu gadw lle drwy’r ddolen isod.

Sesiynau blasu a
chyflwyniadau cwrs

Ein Cyrsiau


Cyrsiau Abertawe

Cyrsiau Abertawe

 • Amgylchedd
 • Blynyddoedd Cynnar, Astudiaethau Addysg ac Addysgu
 • Busnes, Cyllid a Rheolaeth
 • Celf a Dylunio
 • Cerddoriaeth
 • Chwaraeon Moduro a Modurol
 • Cyfrifiadura ac Electroneg
 • Ffilm, Cyfryngau a Ffotograffiaeth
 • Gwasanaethau Cyhoeddus, Plismona, y Gyfraith a Throseddeg
 • Iechyd, Nyrsio a Gofal Cymdeithasol
 • Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Peirianneg
 • Pensaernïaeth ac Adeiladu
 • Rheolaeth Chwaraeon
 • Seicoleg a Chwnsela
 • Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch
Cyrsiau Caerfyrddin

Cyrsiau Caerfyrddin

Addysg Antur Awyr Agored
Addysg Gorfforol
Astudiaethau Cymdeithasol
Blynyddoedd Cynnar, Astudiaethau Addysg ac Addysgu
Busnes a Rheolaeth
Celfyddydau Perfformio
Ffilm a Chyfryngau
Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw
Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Seicoleg a Chwnsela
Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff
Gwyddor Chwaraeon a Ymarfer Corff

Cyrsiau Llambed

Cyrsiau Llambed

Anthropoleg a Datblygu Rhyngwladol
Astudiaethau Tsieineaidd
Athroniaeth a Chelfyddydau Breiniol
Crefydd a Diwinyddiaeth
Hanes, y Clasuron ac Archaeoleg
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Cyrsiau Caerdydd

Cyrsiau Caerdydd

Cerddoriaeth a’r Celfyddydau Perfformio

Dysgwch Mwy


Sgwrsiwch â'n myfyrwyr

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr

Gofynnwch i'r myfyrwyr sut brofiad yw astudio gyda ni a mwynhewch sgwrs bellach am eich cwrs.
Sesiynau Blasu Ar-Lein

Sesiynau Blasu Ar-Lein

Os nad ydych wedi penderfynu ar eich cwrs, gall sesiwn flasu helpu.
Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Dysgwch am fywyd yn y brifysgol, dewch o hyd i wybodaeth hanfodol a darganfyddwch rai o'r rhesymau y mae myfyrwyr yn ein dewis ni
Cyrsiau Is-raddedig

Cyrsiau Is-raddedig

Dewch o hyd i'r cwrs israddedig iawn i chi.

Darganfod Mwy

Rhith Deithiau

Camu 'Mlaen yn Gynt Gyda'r Drindod Dewi Sant

Byddwch ar eich ennill gyda’n cyrsiau carlam yn YDDS.

Cysylltwch â Ni

Gallwch ddarganfod mwy am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant trwy ymweld â'n tudalennau Astudio â Ni, ein ffonio ni ar 0300 323 1828 neu anfon e-bost at: gwybodaeth@ydds.ac.uk

Ewch i'n tudalennau Campysau, Lleoliadau a Chanolfannau i gael mwy o wybodaeth am yr hyn rydyn ni'n ei gynnig ledled y DU.