Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar Nosweithiau Agored

early years open evening

Ydych chi’n gweithio yn y sector addysg a gofal blynyddoedd cynnar? Erioed wedi breuddwydio am wneud gradd? Erioed wedi meddwl am ennill gradd, ond methu rhoi’r gorau i’ch swydd? Erioed wedi ystyried bod modd gwneud gradd mewn DWY flynedd?

Efallai mai dyma’r cyfle i chi.

Darperir y radd ddwy flynedd ddwys hon un noswaith yr wythnos ac ambell Sadwrn er mwyn galluogi myfyrwyr i astudio tra hefyd yn cynnal swydd.

Mae i alluogi myfyrwyr ennill gradd mewn llai o amser na graddau tair blynedd traddodiadol.

Am wybodaeth pellach am y radd a sut i wneud cais, dewch i ymweld â ni am sgwrs ar un o’n nosweithiau agored.