DIWRNODAU AGORED ABERTAWEFFORDD BERFFAITH I ARCHWILIO EIN CAMPWS

Rhith-Ddiwrnodau Agored Abertawe

O ganlyniad i bryderon diogelwch, mae ein Diwrnodau Agored i gyd yn cael eu darparu ar-lein bellach.

Mae ein Rhith-ddiwrnodau Agored yn cynnig cyfle gwych i chi gael blas go iawn ar sut brofiad yw astudio gyda ni yma yn PCYDDS.

Dydd Sadwrn 27 Mehefin 2020

CADWCH LE

Mae ein diwrnodau agored yn Abertawe yn cynnwys cyrsiau yn y meysydd canlynol:

Addysg Grefyddol | Astudiaethau Busnes | Bioleg | Celf a Dylunio | Cemeg | Cerddoriaeth | CynraddCyfrifiadura a TGCh | Cymraeg | Daearyddiaeth | Drama | Dylunio a Thechnoleg | Ffiseg | Hanes | Ieithoedd Tramor Modern | Mathemateg | Saesneg