Lampeter Campus

Mae dod i ddiwrnod agored yn ffordd wych i ddysgu rhagor am gampws Llambed. Rydym yn cynnal diwrnodau agored rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein cyrsiau israddedig sydd wedi'u lleoli yn Llambed.


Diwrnodau Agored Campws Llambed

 • 17 Awst 2019
 • 7 Medi  2019
 • 9 Tachwedd 2019

Lampeter Courses

Anthropoleg | Archaeoleg | Astudiaethau Tsieineaidd 
Athroniaeth a Moeseg | Astudiaethau Crefyddol
Datblygiad Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth Byd-Eang
Ecoleg | Gwleidyddiaeth ac Economeg
Hanes Modern ac Astudiaethau Canoloesol
Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol
Treftadaeth | Yr Henfyd

Archwiliwch gampws Llambed, 
archwiliwch y Dyniaethau

 • Dewch i gwrdd â’r staff academaidd  drafod opsiynau cwrs, gofynion mynediad ac i ddysgu beth fydd eich cwrs yn ei gynnwys.
 • Gallwch optio am gyfarfod unigol gyda thiwtor priodol i drafod eich diddordebau a’r opsiynau gradd sydd ar gael i chi.
 • Sicrhewch eich bod yn cysylltu â ni cyn cyrraedd fel y gallwn drefnu amser addas.
 • Manteisiwch ar y cyfle i fynychu darlith flasu.
 • Siaradwch gyda’n swyddogion cyllid a dysgu rhagor am gostau Addysg Uwch a’r cymorth ariannol sydd ar gael.
 • Dewch i gwrdd â’n Tîm Cymorth Dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig allai fod arnoch ei angen.
 • Dewch am daith o gwmpas ein campws, ei gyfleusterau arbennig, ac i edrych ar opsiynau llety.
 • Ymgyfarwyddwch â chanol dref Llambed, a phopeth sydd gan sir amrywiol Ceredigion i’w gynnig.