Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld Llambed  -  Diwrnodau Ymweld â Llambed

Lampeter Campus

Mae diwrnodau ymweld yn cael eu cynnal ar gampws Llambed ac yn rhoi cipolwg go iawn ar fywyd yn y Drindod Dewi Sant cyn i chi wneud cais.

Ar ddiwrnod ymweld mae modd

  • Cwrdd â’r Tiwtoriaid Derbyn a'r arbenigwyr pwnc
  • Mynd ar daith o gwmpas y campws yn cynnwys y cyfleusterau llyfrgell a chwaraeon
  • Sgwrsio â llysgenhadon myfyrwyr
  • Gweld y tu fewn i’r llety
  • Cwrdd â’n hymgynghorwyr cymorth myfyrwyr
  • Cael atebion i’ch cwestiynau!

*Byddwch yn ymwybodol ei bod yn bosibl y bydd y cyfnod sydd gennych chi i ymateb i’ch cynigion cyn i chi gael cyfle i ymweld â ni.

Os oedd yr ymweliad a drefnwyd gennych i fod ar ôl eich dyddiad ymateb, mae croeso i chi gysylltu â ni i drefnu ymweliad cynharach.

Os nad ydych chi’n siŵr am eich dyddiad ymateb, edrychwch ar Track a bydd hwnnw’n dweud wrthych chi.

Cysylltwch â Ni

visit@tsd.ac.uk

Archebwch eich lle ar ddiwrnod ymweld drwy lenwi'r ffurflen isod.