Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Diwrnodau Agored Caerfyrddin

Carmarthen Students Smiling

Mae dod i ddiwrnod agored yn ffordd wych i ddysgu rhagor am Campws CaerfyrddinRydym yn cynnal diwrnodau agored reolaidd drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein Graddau Israddedig sydd wedi'u lleoli yng Nghaerfyrddin.

Diwrnod Agored Nesaf
20 Mehefin 2020

Cadwch le Rhaglen

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws rydym wedi gorfod gohirio nosweithiau agored TAR/BA Add y mis nesaf am gyfnod amhenodol.

Ond rydym yn gwneud trefniadau gan gymryd y byddwn yn ailafael yn ein rhaglenni Addysg Athrawon yn ôl yr arfer o fis Medi ymlaen, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig!

Yn ddarparwr Addysg Athrawon mwyaf a hynaf Cymru, mae’r Drindod yn gweithio gyda mwy na 100 o ysgolion partner ar draws De Cymru ac mae’n ymrwymo i gefnogi ein holl myfyrwyr i fod yn athrawon dosbarth ysbrydoledig.

Er y bydd ein nosweithiau wyneb i wyneb yn cael eu gohirio, byddwn yn dal i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr gysylltu â’n tiwtoriaid cyfeillgar a phrofiadol i drafod ein rhaglenni, gofynion mynediad, bwrsarïau, lleoliadau ysgol ac unrhyw gwestiynau eraill a allai fod gennych.

Boed yn alwad ar-lein neu’n sgwrs dros y ffôn, does ond rhaid i chi glicio botwm neu godi’r ffôn, a byddwn yn fwy na pharod i ymateb i unrhyw gwestiwn sydd gennych.

Felly, cofrestrwch i ddangos eich diddordeb ac fe gysylltwn â chi gyda rhagor o wybodaeth. Edrychwn ymlaen at siarad gyda chi’n fuan!