DIWRNODAU AGORED LLAMBEDFFORDD BERFFAITH O ARCHWILIO EIN CAMPWS

19 Awst 2022 ARCHEBU NAWR

Yn ein Diwrnod Agored yn y Drindod Dewi Sant, gallwch wneud y canlynol: 

  • Gwrdd â'r darlithwyr a fydd yn helpu i lunio eich dyfodol.
  • Ymweld â Llambed a blasu diwylliant yr ardal.
  • Gweld llety sydd ar gael.
  • Darganfod y mannau lle gallwch astudio a chymdeithasu.
  • Eich dychmygu eich hun yn byw ac yn astudio yn Llambed.
  • Cael ateb i unrhyw gwestiynau sydd heb eu hateb a sgwrsio  â'r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr.

Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys holl gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig Y Drindod Dewi Sant Llambed yn y meysydd pwnc canlynol:

Gwareiddiadau’r Henfyd Hanes yr Henfyd | Anthropoleg Archaeoleg  | Astudiaethau Celtaidd | Astudiaethau Tsieineaidd  Clasuron | Gwareiddiad Clasurol Gwrthdaro a Rhyfel | Ysgrifennu Creadigol | Treftadaeth | Hanes | Sylfaen y Dyniaethau | Datblygu Rhyngwladol | Celfyddydau Breiniol | Astudiaethau Canoloesol | Athroniaeth | Astudiaethau Crefyddol Sinoleg |  Cydanrhydedd