Lampeter Campus

Mae diwrnodau ymweld yn cael eu cynnal ar gampws Llambed ac yn rhoi cipolwg go iawn ar fywyd yn y Drindod Dewi Sant cyn i chi wneud cais.

Rydyn ni'n gyffrous iawn ein bod ni'n gallu gwahodd ein hymgeiswyr 2021 i ddiwrnod ymweld ar y campws, lle byddwch chi'n gallu mynd ar daith o amgylch y campws, siarad â myfyrwyr, academyddion a staff.

Bydd yr holl fesurau angenrheidiol ar waith i sicrhau bod gennych y profiad gorau o fynychu.

Byddwn yn cynnig llety am ddim i un ymgeisydd a'i westeion a chefnogaeth tuag at gostau teithio!

Os ydych chi ar y ffens ynglŷn â gwneud eich penderfyniad i astudio gyda ni, mae ei'n ddiwrnod ymweld ar y campws yn ffordd wych o weld beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol i brifysgolion eraill (a pha mor hyfryd yw ein campws!).

Cysylltwch â Llambed

E-bost: visit@uwtsd.ac.uk

Archebwch eich lle ar ddiwrnod ymweld drwy lenwi'r ffurflen isod.