Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Diwrnodau Blasu  -  Diwrnod Blasu Coleg Celf Abertawe

Swansea College of Art Taster Day

Mae Diwrnodau Blasu Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn gyfle i gwrdd â myfyrwyr presennol, edrych o gwmpas ein cyfleusterau gwych a chymryd rhan mewn profiad ymarferol a fydd yn rhoi blas ichi ar arferion addysgu’r cwrs. Bydd y staff academaidd ar gael i ateb cwestiynau unigol ac mae croeso i’r sawl sy’n mynychu ddod ag enghreifftiau o’u gwaith eu hunain gyda nhw am gyngor anffurfiol ar eu portffolio.

Cynhelir ein Diwrnod Blasu nesaf ar ddydd Mercher Rhagfyr 4ydd, cadwch le drwy ddefnyddio’r ffurflen isod.

GWEITHDY HANNER TYMOR MIS HYDREF – CADWCH LE YMA

E-bost: artanddesign@uwtsd.ac.uk

Ffôn: 01792 481285