Ydds Hafan  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Diwrnodau Blasu  -  Diwrnod Blasu Coleg Celf Abertawe  -  Gweithdy Hanner Tymor (Celf a Dylunio)

Lady with Horns

A wnaethoch chi fwynhau TGAU, neu a ydych chi’n astudio Celf?

Rhaglen o weithgareddau llawn hwyl am ddim

Blwyddyn 12/13 neu gywerth

HANNER TYMOR 2019

 Hydref 28 -31

  • Ewch amdano’r profiad coleg celf
  • Rhowch hwb i’ch portffolio, gan wella eich ceisiadau prifysgol
  • Manteisiwch ar ycyfleiwneudcaisi GolegCelf Abertawe, hydynoed os nadydychynastudioCelf a DylunioiLefel A*

Ymunwch â ni am bedwar diwrnod yng Ngholeg Celf Abertawe, Y Drindod Dewi Sant, er mwyn datblygu eich portffolio a chael blas o astudio celf yn y Brifysgol. Darparwn gyfres o weithdai ar draws nifer o wahanol feysydd pwnc a allai gynnwys patrwm arwyneb a thecstilau, ffotograffiaeth, arlunio digidol, dylunio, animeiddio a chelfyddyd gain. Cewch gyfle i ddatblygu eich dadansoddi beirniadol a chyfle i arddangos y gwaith yr ydych wedi’i gynhyrchu.

Gallwch ddefnyddio unrhyw waith yr ydych yn ei wneud gyda ni fel atodiad i’ch gwaith cwrs yn eich ysgol neu goleg fel rhan o’ch lefel UG/A neu gywerth.

Mae’r cwrs hwn wedi’i achredu ar lefel 4.

*Mae cael eich derbyn yn dibynnu ar achrediad llwyddiannus, meini prawf derbyn safonol a chyfweliad.