Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld  -  Rhaglenni Diwrnod Agored Caerfyrddin

Carmarthen programme

Croeso

Croeso cynnes iawn i chi a’ch teulu i gampws Caerfyrddin.

Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch o galon ichi am ystyried astudio yma ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Daw myfyrwyr i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i fwynhau profiad academaidd symbylol yn un o brifysgolion hynaf y DU. Trwy gyfnod o dwf sylweddol mae’r brifysgol, heb os, wedi llwyddo i ddal gafael ar ei chymuned gymdeithasol ac academaidd gefnogol, sy’n gwneud Y Drindod Dewi Sant yn lle gwych i astudio ynddi. Ymhlith manteision niferus astudio yma, mae ein hymagwedd seiliedig ar fyfyrwyr at ddysgu ac addysgu.

Gan fod maint dosbarthiadau’n gymharol fach, byddwch yn cyfoethogi ein cymuned ddeallusol drwy gyfrannu at ddadleuon mewn darlithoedd a seminarau. Byddwch yn datblygu gwybodaeth ac arbenigedd yn eich dewis bwnc, gan hefyd fwynhau amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol o wirfoddoli yn y gymuned leol i chwaraeon, cymdeithasau diwylliannol a llu o weithgareddau eraill. Yn Y Drindod Dewi Sant, caiff myfyrwyr eu hadnabod yn ôl eu henw, ac nid eu rhif.

Y Diwrnod Agored hwn yw eich cyfle i archwilio ein cyrsiau a'n campysau

  • Dewch i gwrdd â’r staff academaidd i drafod gwahanol gyrsiau, gofynion mynediad ac i ddysgu beth fydd eich cwrs chi’n ei gynnwys.
  • Gallwch siarad gyda’n Swyddogion Cyllid a dysgu am gostau Addysg Uwch ac am y cymorth ariannol sydd ar gael. Hefyd, cewch gyfle i drafod eich amgylchiadau unigol chi.
  • Dewch i gwrdd â’n Tîm Cymorth Dysgu i drafod unrhyw gymorth dysgu arbennig y gallai fod arnoch ei angen.
  • Cerddwch o gwmpas ein campws, ei gyfleusterau gwych; a dewch i edrych ar ein llety.
  • Cewch gwrdd â myfyrwyr a siarad gyda nhw am eu profiadau yn y Brifysgol. 

Rhaglen Diwrnod Agored

Cadwch mewn Cysylltiad

Cewch wybod popeth am y diwrnod agored ar y dydd drwy ddilyn #UWTSDOpenDay. Yn ystod y dydd, bydd myfyrwyr ar gael ar Trydar a Facebook, felly os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso ichi eu postio atom.