Sesiwn Wybodaeth Galw Heibio

Ydych chi’n Ystyried mynd i Brifysgol?

 • Learn what you love slider 1 welsh
 • Learn what you love slider 2 welsh
 • Learn what you love slider 3 welsh

23 Mai 2018 | 1yh – 7yh
Campws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant | 0300 500 5054

Ein sesiynau Galw Heibio Prifysgol yw’r ffordd ddelfrydol i ddysgu sut beth yn union yw astudio yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin.

Bydd staff hefyd ar gael i roi cymorth ichi gyda’r broses ymgeisio, dewis y cwrs iawn i chi, llety, deall ffioedd a chyllid, gofal plant a chynllunio at eich gyrfa yn y dyfodol.

 • Archwiliwch yr ystod o gyrsiau Israddedig ac Ôl-raddedig sydd ar gael.
 • Dewch i gwrdd â’r staff academaidd.
 • Dysgwch yr wybodaeth ddiweddaraf am ffioedd a chyllid.
 • Cewch gymorth gyda’r broses ymgeisio.
 • Cyngor ar ddod nôl at addysg fel myfyriwr aeddfed.
 • Archwiliwch ein campws a’i adnoddau.
 • Dysgwch ragor am y gofal plant sydd ar gael ar y campws.
 • Cewch gwrdd â’n tîm cymorth dysgu.
 • Cyngor gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.
 • Cyfle anffurfiol i’ch helpu i gymryd y cam nesaf.
 • Croeso i deuluoedd.
 • Lluniaeth ar gael.
 • Parcio ar gael ar gais.

Gweler isod restr o'r cyrsiau sydd ar gael ar gampws Caerfyrddin YDDS;

 • Addysg
 • Addysg Awyr Agored
 • Astudiaethau Cymdeithasol
 • Blynyddoedd Cynnar
 • Busnes a Rheolaeth
 • Celfyddydau Perfformio
 • Chwaraeon
 • Dylunio a Chynhyrchu Theatr
 • Dysgu
 • Eiriolaeth
 • Ffilm a’r Cyfryngau Digidol
 • Gwaith Ieunctid a Chymuned
 • Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Iechyd A Gofal Cymdeithasol
 • Iechyd y Cyhoedd
 • Iechyd, Maeth a Ffordd o Fyw
 • Nyrsio
 • Seicoleg
 • Therapi Chwaraeon

Darganfod mwy am ddychwelyd i addysg yn YDDS