painting

CADWCH LE

Mae gan lawer o fyfyrwyr sy’n ystyried mynd i’r brifysgol ddiddordeb mewn Celf Gain a byddent yn gwerthfawrogi gwybod beth mae’r cwrs hwn yng Ngholeg Celf Abertawe yn cynnwys; beth yw ystyr Stiwdio, Safle a Chyd-destun a pha ddrysau sy’n agor i rywun â gradd Celf Gain. Ceir ateb llawn i’r cwestiynau hyn os gwnewch chi ymuno â ni ar gyfer ein Sesiwn Flasu Ar-lein lle nid yn unig y gallwch weld enghreifftiau o waith myfyrwyr; gweld y gweithdai a'r stiwdios, ond hefyd gwylio enghraifft o ddarlith mewn cyfarfod anffurfiol a chyfeillgar.

Ymunwch â ni a dysgu am ein cwrs lle cewch eich addysgu gan ymarferwyr rhyngwladol a lle gallwch fanteisio ar a defnyddio ystod helaeth o ddeunyddiau, cyfryngau, cysyniadau ac athroniaethau i ddatblygu eich gwaith a chyfleu eich syniadau.

Os ydych chi’n athro/darlithydd sydd eisiau neilltuo lle fel grŵp a hoffech drefnu sesiwn bwrpasol, cysylltwch ag artanddesign@uwtsd.ac.uk

Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun (BA, MArts)