Automotive & Transport Design

Sesiwn Flasu Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth 

CADWCH LE

Croeso i fyd Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth.

Efallai bod nifer o gwestiynau’n troelli yn eich pen wrth i chi ystyried eich opsiynau o ran Prifysgol a pha Radd.

Ydych chi’n dechrau meddwl am opsiynau? Beth yw Dylunio Modurol? Beth yw’r cyfleoedd gyrfa a'r deilliannau o ran swyddi? Beth allaf i ei greu ar y cwrs hwn? Faint o fyfyrwyr fydd yn fy ngrŵp? Pa fath o gyfleusterau sydd yno? Sut beth yw astudio yng Ngholeg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant? Ai dyma’r dewis iawn i mi?

Ymunwch â ni am gyflwyniad i fyd Dylunio Modurol a darganfod rhagor am y pynciau rydym ni’n eu cwmpasu gydol ein cwrs gradd. Byddwn ni’n rhoi cynghorion defnyddiol i chi ynghylch ymgeisio, yn rhannu gwaith myfyrwyr cyfredol, ac yn dangos y cyfleusterau sydd gennym i’w cynnig i chi a lle mae ein graddedigion diweddar yn cael eu cyflogi.

Dyma eich cyfle chi i ofyn cwestiynau a chael dealltwriaeth dda o’r hyn mae’n ei olygu i weithio yn y diwydiant Dylunio Modurol sy’n newid yn barhaus. Mae’r sesiynau’n anffurfiol ac yn gyfeillgar. Byddem ni’n dwlu cwrdd â chi, felly cofiwch gofrestru am unrhyw un o’r dyddiadau isod.

Os ydych yn athro/darlithydd gydag archeb grŵp ac yr hoffech drefnu sesiwn bwrpasol, cysylltwch ag artanddesign@uwtsd.ac.uk

Mae croeso i chi gysylltu â’r Rheolwr Rhaglen Sergio Fontanarosa os oes gennych unrhyw ymholiadau.

Gweler y tudalennau Dylunio Modurol / Trafnidiaeth (BA) i gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau.