Creative Advertising

CADWCH LE

Mae gan lawer o fyfyrwyr sy’n ystyried mynd i brifysgol ddiddordeb ym myd hynod ddifyr Hysbysebu Creadigol, ond nid ydynt yn rhy siŵr beth mae’n ei olygu. Ydy hynny’n wir amdanoch chi? Ydych chi’n berson ‘syniadau’ sy’n llawn chwilfrydedd, sydd eisiau dysgu am lawer o bethau, o gyfarwyddo celf i gyfryngau cymdeithasol? Yna ein Sesiwn Flasu Ar-lein yw’r lle delfrydol i ddysgu rhagor.

Ymunwch â ni ar gyfer cyflwyniad i fyd Hysbysebu Creadigol, a dysgwch am y pynciau sy’n cael sylw gennym drwy gydol ein cwrs gradd. Fe gewch gynghorion defnyddiol ar sut i wneud cais, byddwn yn rhannu gwaith rhai o’n myfyrwyr cyfredol gyda chi, ac yn dangos y cyfleusterau sydd gennym i’w cynnig.

Dyma’ch cyfle chi i ofyn cwestiynau, cwrdd â’r tîm addysgu a chael dealltwriaeth dda o’r hyn mae’n ei olygu i weithio yn y diwydiant hysbysebu sy’n newid yn barhaus. Mae’r sesiynau’n anffurfiol a chyfeillgar, a chewch gyfle hefyd i brofi eich sgiliau gyda rhai gweithgareddau syml ar-lein. Byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi, felly cofrestrwch ar gyfer unrhyw rai o’r dyddiadau isod.

Os ydych chi’n athro/darlithydd sydd eisiau neilltuo lle fel grŵp a hoffech drefnu sesiwn bwrpasol, cysylltwch ag artanddesign@uwtsd.ac.uk

Hysbysebu Creadigol (MDes, BA)