Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Rhith-Ddiwrnodau Agored a Sesiynau Blasu Ar-lein  -  Sesiynau Blasu Ar-lein - Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

Sesiynau Blasu Ar-lein Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

International Hotel Management

Sesiwn Blasu Ar-lein i Israddedigion:
Dydd Sadwrn, 4 Gorffennaf 2020 am 10am
Dydd Sadwrn, 1 Awst 2020 am 10am

CADWCH LE

Yn anffodus, o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws, rydym wedi gorfod gohirio ein diwrnodau agored arferol am gyfnod amhenodol.

Fodd bynnag, rydym yn paratoi er mwyn ailddechrau ein cyrsiau o fis Medi, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan Y Drindod Dewi Sant i’w gynnig!

Ymunwch â ni yn un o’n Sesiynau Blasu Ar-lein cyfeillgar ac anffurfiol a chewch atebion i’ch holl gwestiynau am y cyrsiau a ganlyn:

Cyrsiau Israddedig