Crefftau Dylunio – Sesiwn Flasu Ar-lein

design craft new banner

Oes gyda chi ddiddordeb mewn ymuno â’n gradd Crefftau Dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe PCYDDS? Os felly, cofrestrwch ar un o’n sesiynau blasu isod!

Archebwch eich Lle

LLE I GREU – gweithdy ar-lein Crefftau Dylunio gyda Cath Brown ac Anna Lewis.

Darganfyddwch Grefftau Dylunio yn ein sesiynau blasu ar-lein, sy’n rhoi golwg i chi ar fyd crefftau dylunio a gwneud……

Mae’r gweithdai ymarferol ar-lein hyn yn rhoi profiadau byw o greu pethau gyda staff a myfyrwyr y rhaglen Crefftau Dylunio. Bydd staff yn trafod technegau a phrosesau creu syniadau yn unol â’u harfer eu hun yn ogystal â rhoi enghreifftiau ac arddangosiadau o sut maent yn gweithio ac yn creu. Dosberthir taflen gam-wrth-gam am y prosiect a’r deunyddiau cyn y sesiwn, y gellir ei chwblhau yn annibynnol gartref neu gyda’ch athrawon eich hun os dymunwch wneud hynny.

(Gellir trafod amseru’r gweithdai i gyd-fynd ag amserlenni. A fyddech cystal ag e-bostio staff i wneud cais am unrhyw newidiadau sydd eu hangen os gwelwch yn dda artanddesign@uwtsd.ac.uk).

Os ydych yn athro/darlithydd gyda bwciad grŵp, a hoffech drefnu sesiwn bwrpasol, a fyddech cystal â chysylltu ag artanddesign@uwtsd.ac.uk

Gweler y dudalen Design Crafts (MDes, BA) am ragor o wybodaeth am y cwrs.