Student drawing

CADWCH LE

Ydych chi’n ystyried mynd i brifysgol ac mae gennych ddiddordeb ym myd creadigol Darlunio? Ydych chi’n rhywun sy’n mwynhau lluniadu ac adrodd stori? Ydych chi’n hoffi dylunio cymeriadau a chelf gysyniadol? Yna ein Sesiwn Flasu Ar-lein yw’r lle delfrydol i ddysgu rhagor. 

Ymunwch â ni ar gyfer cyflwyniad i fyd Darlunio Creadigol, a dysgwch am y pynciau sy’n cael sylw gennym drwy gydol ein cwrs gradd. Fe gewch gynghorion defnyddiol ar sut i wneud cais, byddwn yn rhannu gwaith rhai o’n myfyrwyr cyfredol gyda chi, ac yn dangos y cyfleusterau sydd gennym i’w cynnig.

Dyma’ch cyfle chi i ofyn cwestiynau, cwrdd â’r tîm addysgu a chael dealltwriaeth dda o’r hyn mae’n ei olygu i weithio yn y diwydiant Darlunio sy’n esblygu’n barhaus. Mae’r sesiynau’n anffurfiol a chyfeillgar a byddem wrth ein bodd yn cwrdd â chi, felly cofrestrwch ar gyfer unrhyw rai o’r dyddiadau isod.

Os ydych chi’n athro/darlithydd sydd eisiau neilltuo lle fel grŵp a hoffech drefnu sesiwn bwrpasol, cysylltwch ag artanddesign@uwtsd.ac.uk

Darlunio (BA)