Addysg Athrawon – Sesiynau Blasu Ar-lein

Students in the classrrom

Dyddiadau Newydd

  • Dydd Mercher, Rhagfyr 1 am 7pm (Iaith Saesneg)
  • Dydd Iau, Rhagfyr 9 am 6.30pm (Iaith Cymraeg)

Mae Addysg Athrawon ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi parhau gydol y pandemig, ac rydym yn ymfalchïo ein bod wedi cefnogi cannoedd o ddarpar athrawon i raddio i mewn i’r proffesiwn addysgu er gwaethaf yr heriau niferus mae hyn wedi’u cyflwyno.

Fel pob blwyddyn, rydym yn cynllunio ymlaen ar gyfer cyflwyno ein rhaglenni TAR Cynradd, TAR Uwchradd a BA Addysg Gynradd o fis Medi nesaf a hoffem ichi allu manteisio ar y cyfle i ddysgu rhagor am beth sydd gan y Drindod Dewi Sant i’w gynnig ...

Felly, cymerwch sedd, mewngofnodwch ar eich dyfais a dewch i gwrdd â’n Haddysgwyr Athrawon cyfeillgar a chydweithwyr o ysgolion partner. Er bod ein darpariaeth yn y brifysgol yn cael ei chyflwyno’n bennaf yn Abertawe a Chaerfyrddin, byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser allan mewn ysgolion partner sydd wedi’u lleoli ar draws de Cymru, o Sir Benfro yn y gorllewin i Sir Fynwy yn y dwyrain.

Gyda chynifer o ddatblygiadau newydd, does dim amser gwell wedi bod i ymuno â’r proffesiwn addysgu – a dyma’r amser i gymryd y cam hwnnw at yrfa newydd, gyffrous a boddhaol yn y byd addysg – ac i wneud gwahaniaeth... Addysgwch!

Mae’r Sesiynau Blasu Ar-lein wedi’u llunio benodol ar gyfer y rheini sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am yrfa’n addysgu – cewch glywed gan ein Haddysgwyr Athrawon, cwrdd â’n partneriaid ysgol a chael ateb i’ch holl gwestiynau am y rhaglenni a restrir isod:


Pam y dylech chi wneud YDDS eich dewis cyntaf ar gyfer Hyfforddiant Athrawon:

  • Cafwyd i rhestru'n 1af yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon (NSS, 2019)
  • Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau eich addysg athrawon ac ysbrydoli cenhedlaeth
  • Rhaglenni arloesol a deinamig
  • Cyfleusterau newydd o'r radd uchelaf uchaf
  • Dewiswch o ystod eang o opsiynau pwnc TAR Uwchradd
  • Achrediad statws athro cymwysedig QTS gan yr EWC