Addysg Athrawon – Sesiynau Blasu Ar-lein

Students in the classrrom

Dyddiadau Newydd

9 Rhagfyr 2020 am 7pm
6 Ionawr 2021 am 7pm
24 Chwefror 2021 am 7pm

CADWCH LE

Mae athrawon yn mynd yr ail filltir dros eu disgyblion bob dydd, ac yn gwneud gwaith ysbrydoledig yn y cyfnod heriol digynsail hwn.

Ond mae angen cefnogaeth ar ein hysgolion – ac athrawon newydd i ymuno â galwedigaeth sy’n rhoi cymaint i gymaint o bobl.

O ganlyniad i’r pandemig coronafeirws, mae adran Addysg Athrawon PCYDDS wedi gorfod canslo’r holl ddiwrnodau agored a drefnwyd hyd y gellir rhagweld.

Ond rydym ni’n dal i fod yn agored ar gyfer busnes – a gallwn ddweud wrthych am ein rhaglenni Addysg Athrawon arloesol a’n Hysgolion Partner anhygoel o hyd!

Rydym yn gwneud paratoadau er mwyn ailddechrau ein rhaglenni TAR Cynradd, TAR Uwchradd a BA Addysg Gynradd o fis Medi ymlaen, ac nid ydym am i chi fethu’r cyfle i ddysgu rhagor am yr hyn sydd gan PCYDDS i’w gynnig...

Felly, cymerwch sedd, logiwch ar eich dyfais a dewch i gwrdd â’n Haddysgwyr Athrawon cyfeillgar.

Dyma’r amser i gymryd cam i mewn i yrfa newydd, gyffrous a boddhaus ym myd addysg – a gwneud gwahaniaeth... Addysgwch!

Mae’r Sesiynau Blasu Ar-lein wedi’u llunio ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn dysgu rhagor am yrfa’n addysgu – cewch glywed gan ein Haddysgwyr Athrawon, cwrdd â’n partneriaid ysgol a chael ateb i’ch holl gwestiynau am y rhaglenni a restrir isod:


Pam y dylech chi wneud YDDS eich dewis cyntaf ar gyfer Hyfforddiant Athrawon:

  • Cafwyd i rhestru'n 1af yng Nghymru am foddhad myfyrwyr mewn hyfforddiant athrawon (NSS, 2019)
  • Nid yw hi byth yn rhy hwyr i ddechrau eich addysg athrawon ac ysbrydoli cenhedlaeth
  • Rhaglenni arloesol a deinamig
  • Cyfleusterau newydd o'r radd uchelaf uchaf
  • Dewiswch o ystod eang o opsiynau pwnc TAR Uwchradd
  • Achrediad statws athro cymwysedig QTS gan yr EWC