Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Rhith-Ddiwrnodau Agored a Sesiynau Blasu Ar-lein  -  Sesiynau Blasu Ar-lein ar gyfer Seicoleg

Psychology Seicoleg

4 Mehefin: 2.30yh (MSc Ôl-raddedig a Thystysgrif Raddedig YN UNIG)
4 Mehefin: 6yh (Israddedig YN UNIG)
25 Mehefin: 2.30yh (MSc Ôl-raddedig a Thystysgrif Raddedig YN UNIG)
25 Mehefin: 6yh (MSc Ôl-raddedig a Thystysgrif Raddedig YN UNIG)
16 Gorffennaf: 2.30yh (MSc Ôl-raddedig a Thystysgrif Raddedig YN UNIG)
16 Gorffennaf: 6yh (Israddedig YN UNIG)
15 Awst: 2.30yh (MSc Ôl-raddedig a Thystysgrif Raddedig YN UNIG)
15 Awst: 6yh (Israddedig YN UNIG)

CADWCH LE

Peidiwch ag astudio Seicoleg yn unig ... Gwnewch Seicoleg!

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau Seicoleg yn YDDS

Yn anffodus, oherwydd yr achosion o Coronafeirws, rydym wedi gohirio ein diwrnodau agored arferol nes rhybudd pellach.

Ond rydym yn cynllunio ar gyfer ailddechrau arferol ein cyrsiau israddedig / ôl-raddedig o fis Medi, ac nid ydym am i chi golli allan ar y cyfle i ddysgu mwy am yr hyn sydd gan YDDS i'w gynnig!

Ymunwch â ni ar gyfer Sesiynau Blasu Ar-lein gyfeillgar ac anffurfiol a chewch ateb i'ch holl gwestiynau ar y cyrsiau isod: