Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Rhith-Ddiwrnodau Agored a Sesiynau Blasu Ar-lein  -  Sesiynau Blasu Ar-lein ar gyfer Seicoleg

Psychology Seicoleg

15 Awst: 6yh (Israddedig a Ôl-raddedig)

CADWCH LE

Peidiwch ag astudio Seicoleg yn unig ... Gwnewch Seicoleg!

Darganfyddwch fwy am ein cyrsiau Seicoleg yn YDDS

Yn anffodus, oherwydd yr achosion o Coronafeirws, rydym wedi gohirio ein diwrnodau agored arferol nes rhybudd pellach.

Ond rydym yn cynllunio ar gyfer ailddechrau arferol ein cyrsiau israddedig / ôl-raddedig o fis Medi, ac nid ydym am i chi golli allan ar y cyfle i ddysgu mwy am yr hyn sydd gan YDDS i'w gynnig!

Ymunwch â ni ar gyfer Sesiynau Blasu Ar-lein gyfeillgar ac anffurfiol a chewch ateb i'ch holl gwestiynau ar y cyrsiau isod: