Sesiynau blasu, chyflwyniadau cwrs a dosbarthiadau meistr


Beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant ond heb benderfynu pa bwnc i'w ddewis, beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd i gael profiad o astudio a bywyd yn y brifysgol. Cynhelir rhai ar ffurf rithwir, tra bydd eraill yn rhai personol.

Os nad ydych chi’n siŵr am y digwyddiad i'w archebu, gallwch chi gysylltu â ni'n uniongyrchol ar info@uwtsd.ac.uk  i drafod eich opsiynau.

RHITH-DDIWRNOD AGORED AR ALW

Sesiynau Blasu a Chyflwyniadau Cwrs

Social Policy Graphic

Eiriolaeth a Chymdeithaseg

10fed Chwefror 22
7fed Ebrill 22

400x300

Coleg Celf Abertawe

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu.

 

cropped 400x300

Blynyddoedd Cynnar 

16 Chwefror 22
16 Mawrth 22
20 Ebrill 22

400x300

Astudiaethau Addysg

17 Chwefror 22
11 Mai 22 

Painting

Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun

Graphic Design

Dylunio Graffig

Performing Arts

Celfyddydau Perfformio a Chaerfyrddin Greadigol

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu

 

Group of students talking

Gyfer Addysgu Yn Y Sector Ol-Orfod (PCET)

24 Chwefror 22
24 Mawrth 22
12 Mai 22
23 Mehefin 22

Psychology Graphic

Seicoleg

16 Chwefror 22

 
Student with SLR Camera

Ysgol Gelf Sadwrn

400x300

Addysg Athrawon

2 Chwefror
2 Mawrth
6 Ebrill
4 Mai
8 Mehefin

Youth and Community

Ieuenctid a Chymuned

2 Chwefror 22
2 & 30 Mawrth 22
27 Ebrill 22