Sesiynau blasu a chyflwyniadau cwrs


Beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant ond heb benderfynu pa bwnc i'w ddewis, beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd i gael profiad o astudio yn y brifysgol a chael blas ar fywyd myfyrwyr. Oherwydd pandemig Covid-19, yr ydym yn darparu rhai o'n sesiynau blasu yn rhithiol, tra bydd eraill yn dychwelyd pan fo'n bosibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, gallwch wirio'r dudalen hon, ymuno â ni ar ddiwrnod agored rhithwir neu gysylltu â ni'n uniongyrchol i gael y wybodaeth ddiweddaraf (gwybodaeth@ydds.ac.uk).

Sesiynau Blasu a Chyflwyniadau Cwrs

building

Pensaernïaeth

23 Mawrth

400x300

Coleg Celf Abertawe

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu.

 

Cropped 400x300

Busnes a Rheolaeth Caerfyrddin

22 Ebrill
13 Mai
10 Mehefin
8 Gorffennaf
12 Awst
16 Medi

Business Management Swansea

Busnes a Rheolaeth Abertawe

23 Ebrill
28 Mai
25 Mehefin
16 Gorffennaf
27 Awst
17 Medi

girl working on a laptop

Cyfrifiadura

21 Ionawr
16 Mawrth

Construction people on a field

Adeiladu

11 Mawrth

cropped 400x300

Blynyddoedd Cynnar 

29 Ebrill
19 Mai
30 Mehefin
21 Gorffennaf

400x300

Astudiaethau Addysg

13 Mai
17 Mehefin

Engineering

Peirianneg

4 Mawrth
11 Mawrth

Environment

Cadwraeth Amgylcheddol

23 Chwefror
23 Mawrth

Film & TV

Ffilm a Theledu

13 Ionawr - 26 Mai

Graphic Design

Dylunio Graffig

14 Ebrill

Colourful Pebbles

Addysg Gynhwysol

12 Ebrill
10 Mai
12 Mehefin
5 Gorffennaf
23 Awst

Tourism, Events and Hospitality

Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

23 Ebrill
28 Mai
26 Mehefin
30 Gorffennaf
16 Awst

400x300

Digwyddiadau Profiad Myfyrwyr Rhithwir y Dyniaethau

14 Mai

Ymunwch â ni am sesiynau blasu ar gyfer y cyrsiau canlynol: Anthropoleg a Datblygu Rhyngwladol | Astudiaethau Tsieineaidd | Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol | Hanes, Clasuron, Astudiaethau Celtaidd ac Archeoleg | Athroniaeth a'r Celfyddydau Rhyddfrydol | Crefydd a Diwinyddiaeth

Law Scales Statue

Y Gyfraith

19 Ebrill
21 Mehefin
16 Awst

Pounds and keyboard

Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf

22 Ebrill
22 Mai 
24 Mehefin
22 Gorffennaf
27 Awst

Music Technology

Technoleg Gerddoriaeth

13 Ionawr i 26 Mai

Performing Arts

Celfyddydau Perfformio a Chaerfyrddin Greadigol

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu

 

Psychology Graphic

Seicoleg

28 Ebrill

Public Services, Law and Policing

Gwasanaethau Cyhoeddus A Phlismona

21 Ebrill
23 Mehefin
13 Awst

Women presenting to a group of people

Sgiliau ar gyfer y Gweithle

22 Ebrill
22 Mai 
24 Mehefin
22 Gorffennaf
27 Awst

Sports Management

Rheolaeth Chwaraeon

14 Mai
25 Mehefin
10 Medi

400x300

Addysg Athrawon

22 Ebrill (Iaith Gymraeg - gyda Ysgol Llanhari & Ysgol y Preseli)
12 Mai (Iaith Saesneg)
2 Mehefin (Iaith Saesneg)

Tourism, Events and Hospitality

Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch

24 Ebrill
15, 23 Mai
7 Mehefin
31 Gorffennaf
25 Awst
4 Medi

Youth and Community

Ieuenctid a Chymuned

21 Ebrill
19 Mai
23 Mehefin
14 Gorffennaf