Sesiynau blasu a chyflwyniadau cwrs


Beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant ond heb benderfynu pa bwnc i'w ddewis, beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd i gael profiad o astudio yn y brifysgol a chael blas ar fywyd myfyrwyr. Oherwydd pandemig Covid-19, yr ydym yn darparu rhai o'n sesiynau blasu yn rhithiol, tra bydd eraill yn dychwelyd pan fo'n bosibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, gallwch wirio'r dudalen hon, ymuno â ni ar ddiwrnod agored rhithwir neu gysylltu â ni'n uniongyrchol i gael y wybodaeth ddiweddaraf (gwybodaeth@ydds.ac.uk).

Sesiynau Blasu a Chyflwyniadau Cwrs

building

Pensaernïaeth

23 Mawrth

400x300

Coleg Celf Abertawe

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu.

 

Cropped 400x300

Busnes a Rheolaeth Caerfyrddin

22 Ebrill
13 Mai
10 Mehefin
8 Gorffennaf
12 Awst
16 Medi

Business Management Swansea

Busnes a Rheolaeth Abertawe

23 Ebrill
28 Mai
25 Mehefin
16 Gorffennaf
27 Awst
17 Medi

girl working on a laptop

Cyfrifiadura

21 Ionawr
16 Mawrth

Construction people on a field

Adeiladu

11 Mawrth

cropped 400x300

Blynyddoedd Cynnar 

30 Mehefin
21 Gorffennaf

400x300

Astudiaethau Addysg

17 Mehefin

Engineering

Peirianneg

4 Mawrth
11 Mawrth

Colourful Pebbles

Addysg Gynhwysol

12 Mehefin
5 Gorffennaf
23 Awst

Tourism, Events and Hospitality

Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

23 Ebrill
28 Mai
26 Mehefin
30 Gorffennaf
16 Awst

400x300

Digwyddiadau Profiad Myfyrwyr Rhithwir y Dyniaethau

14 Gorffennaf

Sesiynau blasu ar gyfer y cyrsiau canlynol: Anthropoleg a Datblygu Rhyngwladol | Astudiaethau Tsieineaidd | Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol | Hanes, Clasuron, Astudiaethau Celtaidd ac Archeoleg | Athroniaeth a'r Celfyddydau Rhyddfrydol | Crefydd a Diwinyddiaeth

Law Scales Statue

Y Gyfraith

19 Ebrill
21 Mehefin
16 Awst

Pounds and keyboard

Rheoli Manwerthu ar gyfer Twf

22 Ebrill
22 Mai 
24 Mehefin
22 Gorffennaf
27 Awst

Two students Chinese female holding a plant and Asian Male holding a suitcase

Sesiynau gwybodaeth rhithwir MBA

22 Mehefin
12 Gorffennaf
6 Medi
7 Medi

Performing Arts

Celfyddydau Perfformio a Chaerfyrddin Greadigol

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu

 

Psychology Graphic

Seicoleg

Dyddiadau i'w cadarnhau

Public Services, Law and Policing

Gwasanaethau Cyhoeddus A Phlismona

21 Ebrill
23 Mehefin
13 Awst

Women presenting to a group of people

Sgiliau ar gyfer y Gweithle

22 Ebrill
22 Mai 
24 Mehefin
22 Gorffennaf
27 Awst

Sports Management

Rheolaeth Chwaraeon

14 Mai
25 Mehefin
10 Medi

400x300

Addysg Athrawon

8 Gorffennaf am 7yh (Iaith Gymraeg - gyda Preseli, Lôn Las a Llanhari)

Tourism, Events and Hospitality

Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch

23 Mehefin
7 Gorffennaf
31 Gorffennaf
25 Awst
4 Medi

Youth and Community

Ieuenctid a Chymuned

23 Mehefin
14 Gorffennaf