Sesiynau blasu a chyflwyniadau cwrs


Beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Os ydych yn ystyried astudio yn Y Drindod Dewi Sant ond heb benderfynu pa bwnc i'w ddewis, beth am ymuno ag un o'n sesiynau blasu?

Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd i gael profiad o astudio yn y brifysgol a chael blas ar fywyd myfyrwyr. Oherwydd pandemig Covid-19, yr ydym yn darparu rhai o'n sesiynau blasu yn rhithiol, tra bydd eraill yn dychwelyd pan fo'n bosibl.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â ni, gallwch wirio'r dudalen hon, ymuno â ni ar ddiwrnod agored rhithwir neu gysylltu â ni'n uniongyrchol i gael y wybodaeth ddiweddaraf (gwybodaeth@ydds.ac.uk).

Sesiynau Blasu a Chyflwyniadau Cwrs

building

Pensaernïaeth

12 Ionawr
23 Chwefror

400x300

Coleg Celf Abertawe

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu.

 

Art and Design Foundation

Sylfaen, Coleg Celf Abertawe

27 Ionawr
10 Chwefror
10 Mawrth
31 Mawrth

Automotive & Transport Design

Dylunio Modurol a Thrafnidiaeth

20 Ionawr
17 Chwefror
17 Mawrth
14 Ebrill

Cropped 400x300

Busnes a Rheolaeth Caerfyrddin

14 Ionawr
11 Chwefror
11 Mawrth

Business Management Swansea

Busnes a Rheolaeth Abertawe

29 Ionawr
27 Chwefror
26 Mawrth

girl working on a laptop

Cyfrifiadura

21 Ionawr
16 Mawrth

Construction people on a field

Adeiladu

11 Mawrth

Creative Advertising

Hysbysebu Creadigol

17 Chwefror
17 Mawrth
14 Ebrill

Design Crafts

Crefftau Dylunio

3 Chwefror
17 Chwefror
3 Mawrth

cropped 400x300

Blynyddoedd Cynnar 

17 Chwefror

Engineering

Peirianneg

4 Mawrth
11 Mawrth

Environment

Cadwraeth Amgylcheddol

23 Chwefror
23 Mawrth

Film & TV

Ffilm a Theledu

13 Ionawr - 26 Mai

Painting

Celf Gain: Stiwdio, Safle a Chyd-destun

17 Chwefror
17 Mawrth
14 Ebrill

Graphic Design

Dylunio Graffig

17 Chwefror
17 Mawrth
14 Ebrill

Student drawing

Darlunio

17 Chwefror
17 Mawrth

Tourism, Events and Hospitality

Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol

30 Ionawr
18 Chwefror
20 Mawrth

Music Technology

Technoleg Gerddoriaeth

13 Ionawr i 26 Mai

Nursing,Health and Social Care

Nyrsio, Iechyd a Gofal Cymdeithasol

20 Ionawr
20 Chwefror
20 Mawrth

Performing Arts

Celfyddydau Perfformio a Chaerfyrddin Greadigol

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu

 

Photography

Ffotograffiaeth

27 Ionawr
17 Chwefror

Psychology Graphic

Seicoleg

3 Mawrth
14 Ebrill

Public Services, Law and Policing

Gwasanaethau Cyhoeddus, Y Gyfraith A Phlismona

13 Ionawr
10 Chwefror
10 Mawrth

Product and Furniture

Dylunio Cynnyrch a Dodrefn

17 Chwefror
17 Mawrth
21 Ebrill

Sport, Health and Outdoor Education (SHOE)

Chwaraeon, Iechyd Ac Addysg Awyr Agored Caerfyrddin

13 Ionawr
10 Chwefror
10 Mawrth

Sports Management

Rheolaeth Chwaraeon

22 Ionawr
5 Mawrth

Surface Pattern

Patrymau Arwyneb

27 Ionawr

400x300

Addysg Athrawon

3 Chwefror
24 Chwefror
17 Mawrth

Youth and Community

Ieuenctid a Chymuned

10 Chwefror