Swansea College of Art Taster Day

Nodwch Eich Diddordeb mewn Cyflwyniad Cwrs neu Sesiynau Blasu

Bydd sesiwn cyflwyno cwrs yn eich galluogi i sgwrsio gydag academyddion a chael ateb i’ch cwestiynau am gyrsiau, modylau, a chyfleoedd gyrfaol y dyfodol. 

Fel arfer mae Diwrnodau Blasu Coleg Celf Abertawe YDDS yn gyfle i gwrdd â myfyrwyr presennol, mynd ar daith o gwmpas ein cyfleusterau gwych a chymryd rhan mewn gweithdy ymarferol a fydd yn rhoi blas i chi ar yr arfer addysgu sydd ar ein cyrsiau.

O ganlyniad i’r pandemig coronafeirws, mae’r Drindod Dewi Sant wedi gorfod canslo ein holl Ddiwrnodau Blasu am y tro ond rydym yn dal i fod ar agor, trwy addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb a hoffwn ddweud wrthych am ein cyrsiau arloesol, darlithwyr brwdfrydig a chyfleusterau addysgu o’r radd flaenaf.