Performing Arts

Nodwch Eich Diddordeb

Sesiynau Cyflwyno Cwrs a Blasu Celfyddydau Creadigol Caerdydd a Chaerfyrddin Greadigol

Rydym yn cynnig ystod gyffrous o raddau israddedig ac ôl-raddedig yng Nghaerfyrddin a Chaerdydd.

Ymhlith y cyrsiau sydd ar gael yng Nghaerfyrddin mae Actio, Dawnsio, Drama Gymhwysol a Dylunio Theatr a Gwneud Ffilmiau Antur ac mae graddau Theatr Gerddorol a Pherfformio cyfrwng Cymraeg ar gael yng Nghaerdydd.

O ganlyniad i’r pandemig coronafeirws, mae’r Drindod Dewi Sant wedi gorfod canslo ein holl Ddiwrnodau Blasu am y tro, ond rydym yn dal i fod ar agor, trwy addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb a hoffwn ddweud wrthych am ein cyrsiau arloesol, darlithwyr brwdfrydig a chyfleusterau addysgu o’r radd flaenaf.

Bydd sesiynau blasu a chyflwyno cyrsiau’n eich galluogi i sgwrsio gydag academyddion a chael ateb i’ch cwestiynau am gyrsiau, modylau, a chyfleoedd gyrfaol y dyfodol.Siaradwch gyda myfyrwyr presennol am eu profiadau ac ewch am daith rithwir o gwmpas ein cyfleusterau.Fe gewch weld sut beth yw astudio yn Y Drindod Dewi Sant o sedd gyfforddus yn eich ystafell fyw eich hun!