Cysylltwch â Ni

Mae gwaith y tîm Recriwtio Myfyrwyr yn cynnwys mynychu ffeiriau UCAS a ffeiriau gyrfaoedd a AU ysgolion a cholegau, trefnu gweithgareddau ar-gampws megis gweithgareddau pontio ac anwytho, diwrnodau blasu a diwrnodau agored, cyflwyno gweithdai a chyflwyniadau o fewn ysgolion a cholegau, a llawer mwy. Rydym yn hapus i drefnu gweithgaredd pwrpasol sy’n addas i’ch ysgol neu goleg. Cysylltwch â ni i drafod.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bostio info@uwtsd.ac.uk