Cysylltwch â Ni

Ein Tîm

Melanie Jones
Swyddog Gweithredol Cyswllt Ysgolioln a Cholegau

01267 676794
melanie.jones@pcydds.ac.uk

Luned George
Uwch Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau

01267 676763
l.george@pcydds.ac.uk

Ryan Peters
Uwch Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau

01267 676791
ryan.peters@pcydds.ac.uk 

Mared Anthony
Swyddog Cyswllt Ysgolion a Cholegau

01267 676713
mared.anthony@pcydds.ac.uk 

Ffeiriau Gyrfaroedd

I'n gwahodd i fynychu'ch ffair gyrfaoedd, cysylltwch â ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk

Neu, anfonwch eich llythyr gwahoddiad at

Swyddfa Cyswllt Ysgolion a Cholegau
Adran Marchnata 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Llambed
Ceredigion
SA48 7ED

Diwrnodau Agored

Mae llawer o gyfleoedd i ymweld â ni. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw penderfynu pa un yw'r dewis gorau i chi.

Am fwy o wybodaeth Cliciwch Yma.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bostio ysgolionacholegau@pcydds.ac.uk