Gyfadran Busnes a Rheolaeth

Mae’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn cynnwys tair Ysgol ac athrofa genedlaethol, a chan bob un hunaniaeth unigryw ond ymrwymiad cyffredin at ddatblygu graddedigion creadigol, hyfedr a chyflogadwy sy’n gallu cymryd eu lle fel dinasyddion byd-eang mewn byd sy’n newid yn gyson. Dysgwch ragor am y Gyfadran

 

Cysylltu â ni

Campws Busnes Abertawe (PCYDDS)
Y Stryd Fawr
Abertawe SA1 1NE
Ffôn: 01792 481025
E-bost: info@uwtsd.ac.uk


Ein Calendr Digwyddiadau