Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth

faculty-home-page-1200x284-banner

Mae’r Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn cynnwys tair Ysgol ac athrofa genedlaethol, a chan bob un hunaniaeth unigryw ond ymrwymiad cyffredin at ddatblygu graddedigion creadigol, hyfedr a chyflogadwy sy’n gallu cymryd eu lle fel dinasyddion byd-eang mewn byd sy’n newid yn gyson.

Cysylltu â ni

Campws Busnes Abertawe (PCYDDS)
Y Stryd Fawr
Abertawe SA1 1NE
Ffôn: 01792 481025
E-bost: info@uwtsd.ac.uk