Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Cyfadran Busnes a Rheolaeth  -  Arddangosfa Prosiectau Ysgol Fusnes Abertawe

Arddangosfa Prosiectau Ysgol Fusnes Abertawe

Ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, gofynnwyd i fyfyrwyr Rheolaeth Busnes y flwyddyn gyntaf helpu 12 o elusennau i godi ymwybyddiaeth o’u hachosion yn ogystal â’u helpu i godi arian.

Ymhlith y sefydliadau hyn roedd ysgol leol, elusen digartrefedd a grŵp theatr a bu’n rhaid i’r myfyrwyr drefnu ystod o brosiectau gan ddogfennu eu gweithgareddau a’u hymgyrchoedd drwy greu gwefannau a chyfryngau cymdeithasol pwrpasol.

Roedd yr Arddangosfa Unit Nineteen y dathlu cyraeddiadau’r myfyrwyr yn ogystal â rhoi cyfle i’r Brifysgol amlygu ei hymagwedd arloesol at ei phortffolio Rheolaeth Busnes israddedig.

Hefyd, rhoddir cyfle i fyfyrwyr Rheolaeth Busnes arbenigo mewn disgyblaeth penodol, fel marchnata, adnoddau dynol, cyllid a chyfrifeg ac i gael achrediad i ystod o gyrff proffesiynol gan gynnwys y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM), Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD), Y Gymdeithas Cyfrifyddion Ardystiedig Siartredig (ACCA).

Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr?