Ysgol Crug Glas heading.

Codi arian i brynu golau uwchfioled i gyfoethogi profiad dysgu plant â diffygion synhwyraidd niferus a pharlys yr ymennydd.

Chloe Chignell – Myfyriwr Rheolaeth Fusnes –Rheolwr Prosiect

“Rwy’n caru’r cwrs. Rwy’n caru ein bod yn gweithio gyda chwmnïau go iawn i wneud gwahaniaeth i’r gymuned leol. Nid dim ond dysgu o werslyfr.”

Elliot Tudor – Cyfrifeg – Rheolwr Cyllid

“Rydym eisoes wedi gwneud defnydd da iawn o sgiliau ymarferol mewn amgylchedd gwaith real. Defnyddio’r sgiliau hynny i wneud gwahaniaeth yn y gymuned. Dysgais ffyrdd o greu elw ar gyfer yr elusen ac ymchwiliais i wahanol ddamcaniaethau i fesur y llwyddiant a’r broses.”

Ambia Haque – Cydlynydd Prosiect a Rheolwr Ansawdd - Cyfrifeg

“Mae’r prosiect yn eich galluogi i gwrdd â gwahanol bobl ar draws y gwahanol gyrsiau. Dewisais y rhaglen hon ar gyfer y rhaglen lleoliadau i helpu i gael sgiliau cyflogadwyedd. Rydym yn dysgu sgiliau ymarferol ac yn rhyngweithio gyda gwahanol bobl yn barod, mae’r darlithwyr yn hyfryd, yn gefnogol iawn ac yn cynnig arweiniad a help.”

Bright Art

Bright Art

Bright Art

Bright Art

Bright Art