Matthews House charity extended logo: large purple M with cityscape.

Mae Jessica Rees, Ruby Chatun, Ella Williams a Jack Steele wedi bod yn gweithio gyda Matthew’s House, sefydliad elusengar dielw i’r digartref a phobl agored i niwed yn Abertawe.

Yr amcanion oedd codi arian a lledaenu ymwybyddiaeth o Matthew’s House, gyda nod i ailwampio’r cawodydd gyda’r arian a godir.  

Jessica Rees – Arweinydd Tîm 

“Yn arweinydd tîm roeddwn yn gyfrifol am gyfathrebu rhwng y grŵp a chydlynu’r prosiect. Rwyf wedi caru pob munud! Bu’n well na’r disgwyl. Ni feddyliais y gallai aseiniad fod yn gymaint o hwyl â hyn! Gweithio gyda chwmnïau go iawn a gweld sut y mae sefydliadau’n rhedeg eu busnes o ddydd i ddydd a gweld yr hyn yr hoffem anelu ato yn ein gyrfaoedd ein hunain yn y dyfodol.”

Ruby Chatun – Marchnata – Cyllid Busnes

“Rwyf wedi bod yn codi arian a chreu flogiau a blogiau ar Wordpress: @mattshousefund. “Rwy’n hoffi’r cwrs. Dydw i erioed wedi gwneud busnes ac rwy’n ei fwynhau’n fawr, rwy’n hoffi’r marchnata ac rwyf wedi dysgu gymaint. Rwy’n teimlo fy mod wedi gwneud dewis gyrfa da yn barod a bod gennyf ddyfodol da o’m blaen.”

Ella Williams – Marchnata a Gweithiwr Tîm 

“Rwyf wedi bod yn blogio ac rwyf wedi mwynhau’r gwaith tîm a’r gweithgareddau cydlynu. Heb os, mae ymgysylltu gyda phobl eraill ar y prosiect hwn wedi ein helpu i ffurfio grwpiau o ffrindiau. Mae pawb mor ddoniol a neis yma – mae pawb ar yr un un dudalen.”

Jack Steele – Cynllunio a Logisteg –Rheolaeth Busnes

“Trefnais y tasgau a fi a gynlluniodd a threfnodd y logisteg, gan wneud yn siŵr ei fod yn gweithio’n dda. Cefais fy synnu gan y dosbarthiadau bychain, bellach, mae pawb yn gyfforddus â’i gilydd ac mae hynny’n mynd i mewn i’r dosbarth hefyd. Nid oes ofn ar unrhyw un codi eu llaw a gofyn cwestiwn. Mae’r amgylchedd yn well na darlithfeydd mwy – mae’n haws lleisio’ch barn a gofyn cwestiwn. Mae’r darlithwyr mor gefnogol, nid oes unrhyw un yn colli tir."

Four project organisers for Matthews House.

Six chocolate muffins.

Four project organisers for Matthews House.