Rising Stars theatre company heading.

Gweithiodd Katie Oliver, Amy Collins, Rhodri Shepherd, Cai Ellis a Jack Gilmore-Jones gyda Rising Stars i godi ymwybyddiaeth o’r cwmni theatr.

Creodd y grŵp flogiau (Wordpress @UWTSDblogs) a chynnal cyfryngau cymdeithasol, gan ddysgu sgiliau cyfryngau a ffotograffiaeth. Bu iddynt hefyd ddadansoddi perfformiad yr hyn roeddynt yn ei bostio, gan gynyddu’r blogiau theatr mwyaf effeithiol a oedd yn cynyddu nifer y bobl a oedd yn eu gweld ar draws y byd.

Katie Oliver – Arweinydd Tîm – Myfyriwr Rheolaeth Busnes

“Mae’r prosiect a’r cwrs wedi bod yn ddiddorol, rydym wedi trin a thrafod pynciau o safbwynt realistig. Rhoi damcaniaeth ar waith mewn busnes go iawn drwy ddefnyddio sgiliau marchnata, cyfryngau ac adnoddau dynol gan sicrhau fy mod yn ystyried yr hyn roedd ar y tîm ei eisiau a’i angen. Roedd bod yn arweinydd tîm o’r diwrnod cyntaf ar brosiect go iawn gyda grŵp theatr yn neidio i mewn â dwy droed. Byddaf yn cofio’r profiad am weddill fy oes ac ni fuaswn wedi gallu dysgu hynny mewn dosbarth.”

Amy Collins – Ymchwilydd Adnoddau

 “Fy rôl i oedd rhoi popeth yn ei le, cynnal ymchwil cefndir a dysgu Wordpress cyn cychwyn. Bu’r prosiect a’r cwrs yn foddhaus pan rydych yn rhoi help llaw i bobl eraill. Rydym yn gwneud rhywbeth gwych yma. Mae pawb mor gefnogol a hwyl. Maent yn brofiadau go iawn, na fyddwch yn eu hanghofio ar frys.”

Rhodri Shepherd – Cydlynydd Cyllid – Busnes a Chyllid

“Gwnes yn siŵr nad oedd unrhyw beth roeddwn yn ei wneud yn ddrud. Mae’r cwrs yn dda am nad ydych ddim ond yn y ddarlithfa, a chawn ein taflu i mewn i friff byw gyda chwmni go iawn. Nid ydych yn eistedd mewn darlithfa drwy’r dydd, yn hytrach, rydych yn dysgu sgiliau trosglwyddadwy y bydd arnoch eu hangen ar ôl gadael y Brifysgol.”

Cai Ellis – Prawf-ddarllenydd, Golygydd a Gorffennydd – Busnes a Rheolaeth

“Pan fydd pawb wedi gwneud eu rhan nhw, rwyf i’n gwirio, prawf-ddarllen, golygu a chymeradwyo’r ddogfen derfynol. Bu’n arbennig o dda. Fe wnes flwyddyn mewn prifysgol fwy ac rwy’n ffeindio bod Y Drindod Dewi Sant yn fwy ymarferol lle rydych yn dysgu drwy brofiad. Nid ydym ynghlwm wrth ddesg mewn darlith 24/7. Yma, byddwn yn mynd allan, yn gweithio mewn grwpiau ac yn helpu pobl. Mae’n llawer mwy boddhaus. Yn bendant, rydych yn rhoi eich sgiliau ar waith a dysgais bethau ychwanegol fel cyfathrebu, cyfryngau cymdeithasol a marchnata a sut i ymestyn eich presenoldeb ar y we. Rwy’n dysgu’r un theori, ond yn ei roi ar waith. Mae hynny’n ei wneud yn haws pan fyddwch yn gwneud aseiniadau am y gallwch siarad am eich profiad eich hun.”

Jack Gilmore-Jones – Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol – Busnes a Chyllid

“Rwyf wedi sefydlu blogiau a chynyddu nifer y bobl sy’n dilyn, drwy ddefnyddio’r sylwadau ac adborth i olygu’r cynnwys er mwyn cael cymaint â phosibl o bobl  edrych. Nid yw’r cwrs fel ag ‘roeddwn yn ei ddisgwyl. Nid oeddwn yn disgwyl gweithio gydag elusen yn y tymor cyntaf a chael gwir mewnolwg i’r ffordd mae busnes yn gweithio. Hefyd, mae’n safbwynt gwahanol, gan godi ymwybyddiaeth ac nid elw.”

The Rising Stars Theatre Group

The Rising Stars Theatre Group

The Rising Stars Theatre Group

The Rising Stars Theatre Group